Mechatronik

Tabela o ID 69 nie istnieje.

Ten profil powiązany jest bezpośrednio z mechaniką i elektroniką oraz najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i ich zastosowaniem w pojazdach oraz urządzeniach sterujących innymi urządzeniami. Jest to zawód, dzięki któremu absolwent znajdzie miejsce zatrudnienia w warsztatach, zakładach produkcyjnych lub stacjach badawczych. Szkoła umożliwia zdobycie dobrze płatnej praktyki w firmie ZOELLER TECH.

Praktyka zawodowa:

Uczniowie – kandydaci chcący odbywać praktykę zawodową w ZOELLER TECH – proszeni są o zgłaszanie tej informacji w sekretariacie szkoły. W przypadku wyboru innego zakładu, praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) – uczniowie muszą znaleźć samodzielnie. Takimi zakładami pracy mogą być również szeroko rozumiane warsztaty mechaniczne, zakłady naprawcze sprzętu mechanicznego, itp.


Firma patronacka Zoeller Tech z Rekowa Górnego przyjmie na zajęcia praktyczne 15 uczniów. Zgłoś się na nie – nie czekaj! Firma proponuje:

  • atrakcyjne wynagrodzenie za praktyki z motywacyjnym systemem premiowym;
  • możliwość uzyskania europejskiego prestiżowego certyfikatu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, potwierdzającego wysokie kwalifikacje absolwenta w niemieckim zawodzie mechanik konstrukcji;
  • możliwość uzyskania uprawnień spawalniczych oraz uprawnień na operatora suwnic;
  • doświadczenie w pracy ze specjalistami i z wysokiej jakości sprzętem, rozwijanie umiejętności technicznych oraz dostęp do nowoczesnych technologii;
  • dla najlepszych absolwentów, możliwość stałego zatrudnienia po zakończeniu okresu praktyk.