Technik pojazdów samochodowych

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• fizyka

Klasa dla pasjonatów motoryzacji i osiągnięć technicznych. Ten profil kształcenia jest wpisany w tradycję szkoły i jej bogate doświadczenie w kształceniu specjalistów w tej dziedzinie. Ciągły rozwój motoryzacji i zapotrzebowanie na fachowców w branży motoryzacyjnej daje też dużą szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy.

Przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym jest matematyka.

Opis zawodu:

Technik pojazdów samochodowych, to zawód, który znajduje się obecnie na liście zawodów z przyszłością. Zmiany zachodzące w świecie, a w szczególności: globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa ludzi, nowe techniki i technologie sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Technik pojazdów samochodowych jest zawodem z przyszłością ponieważ ma związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących i zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Technik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw; przeprowadza diagnostykę samochodową; wykonuje przeglądy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów; zapewnia doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych.

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego – technika pojazdów samochodowych – jest zdanie egzaminu zawodowego oraz pozytywne ukończenie szkoły ponadpodstawowej. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Proponujemy do wyboru następujące kwalifikacje zawodowe:

Kwalifikacje na mechanika: 
1. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych ( MOT.05 )
2. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych ( MOT.06 )

lub:

Kwalifikacje na elektromechanika: 
1. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych ( MOT.02 )
2. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych ( MOT.06 )

Zatrudnienie:

  • na stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
  • w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów jako doradca serwisowy
  • w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
  • w salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
  • w przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
  • w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
  • w firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
  • może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie img11-1.gif