Technik pojazdów samochodowych

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH to zawód dla pasjonatów motoryzacji. Nowocześnie wyposażone pracownie i stacja diagnostyczna stanowią nasze idealne zaplecze umożliwiające zgłębienie tajników naprawy pojazdów samochodowych oraz prowadzenia przedsiębiorstwa samochodowego, a doświadczeni nauczyciele pomagają młodym fanom motoryzacji odkryć zagadnienia elektromobilności. Najczęściej wybierane kierunki studiów po tym profilu: mechanika i budowa maszyn, inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• fizyka

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie samochodowka_czarne_400.jpg

Przedmiot rozszerzony• matematyka
Przedmiot uzupełniający:• rysunek techniczny

Absolwent w zawodzie technik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie w wielu gałęziach branży motoryzacyjnej. Począwszy od zakładów naprawy pojazdów, poprzez hurtownie i sklepy motoryzacyjne, po zakłady wyspecjalizowane w danym wąskim typie usług, np. firmy zajmujące się przebudową pojazdów, zwiększaniem osiągów (tzw. tunning), dbaniem o wygląd pojazdów (tzw. car detailing), oraz wiele innych. Ciekawym sektorem branży motoryzacyjnej, który daje duże możliwości rozwoju i kariery jest również sprzedaż nowych pojazdów, czyli praca w salonach samochodowych lub w serwisach, stacjach diagnostycznych i komisach znajdujących się przy takich salonach.

JĘZYK ANGIELSKI
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.

PAMIĘTAJ W REKRUTACJI

I. Jeśli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru w dniach 03-05.07.2024 r. przynieś do szkoły:
1. Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
2. Kopię świadectwa.
3. Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. DOKUMENTY DODATKOWE DLA CHĘTNYCH: Deklaracja uczestnictwa w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego – pobierz wzór dokumentu.

II. Jeśli znalazłeś się na liście kandydatów zakwalifikowanych potwierdź swoją wolę nauki w naszej szkole i stań się częścią naszej Społeczności. W dniach 15-19.07.2024 r. zabierz ze sobą do szkoły:
1. Oryginał świadectwa.
2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu – skierowanie wydawane przez sekretariat szkoły po wywieszeniu pierwszej listy zakwalifikowanych
4. Dwa zdjęcia.
5. Podpisaną przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO.

Praktyka zawodowa: odbywa się dwukrotnie podczas 5-letniego okresu kształcenia, tj. w klasie trzeciej i czwartej, w wymiarze po 4 tygodnie, 7 godzin dziennie. Praktyki mogą odbywać się w zakładach pracy o profilu działalności zgodnym z zawodem.

Więcej o zawodzie technik pojazdów samochodowych:

Technik pojazdów samochodowych, to zawód, który znajduje się obecnie na liście zawodów z przyszłością. Zmiany zachodzące w świecie, a w szczególności: globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa ludzi, nowe techniki i technologie sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Technik pojazdów samochodowych jest zawodem z przyszłością ponieważ ma związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących i zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Technik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw; przeprowadza diagnostykę samochodową; wykonuje przeglądy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów; zapewnia doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych.

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:
Warunkiem promocji z klasy do klasy lub ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego z dwóch kwalifikacji przeprowadzanego w naszej szkole:
1. W zawodzie mechanika: MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (egzamin przeprowadzany po trzeciej klasie) lub w zawodzie elektromechanika: MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
2. MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (egzamin przeprowadzany po czwartej klasie).

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie img11-1.gif