Grupy językowe


W klasie komunikacji międzynarodowej wiodącymi językami są: język angielski, język niemiecki i język hiszpański.


          

.


w pozostałych klasach: oprócz wiodącego języka angielskiego kandydaci do szkoły deklarują wybór drugiego języka pomiędzy językiem hiszpańskim, niemieckim lub rosyjskim.

                  
Na deklaracji wyboru języka należy zaznaczyć, ktory język wybieramy, oznaczając cyframi od 1 do 3 wybór drugiego języka,
gdzie 1 oznacza język, którego chcesz uczyć się najbardziej, a 3 język ostatniego wyboru.
O ostatecznym przydziale do grup językowych, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc,
decydować będą punkty uzyskane w procesie rekrutacji.

W oparciu o uwieńczone wieloma sukcesami doświadczenia z prowadzonym
w naszej szkole intensywnym systemem nauczania języków obcych
PROPONUJEMY NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EUROGRUPACH!
  • Patronat merytoryczno-metodyczny objęły: Centrum Egzaminów Językowych English Unlimited i szkoła języków obcych The New School of English
  • Program przewiduje 7-8 godzin języka angielskiego w tygodniu, w tym cotygodniowe zajęcia z rodowitym Anglikiem.
  • Realizując nasz program możesz zdobyć:
  • – w trzeciej klasie (marzec) First Certificate In English (FCE) lub PET
  • – w czwartej klasie (marzec) Certificate In Advanced English (CAE) lub FCE.
  • Szkoła zapewnia 4-5 godzin j. angielskiego w tygodniu (tylko w LO ) w ramach realizacji programu rozszerzonego.
  • Oferujemy refundację stypendialną, które zasady przeznawania określa odrębny regulamin.
  • Kandydaci, którzy zadeklarowali chęć kształcenia w systemie EURO, kwalifikowani są do odpowiednich grup zaawansowania językowego w oparciu o pozytywny wynik obowiązkowego testu przeprowadzanego przed rozpoczęciem roku szkolnego.