Grupy językowe


w klasie lingwistycznej wiodącymi językami są: język angielski i język niemiecki (na poziomie dwujęzycznym).

     

w klasie prawniczej: oprócz wiodącego języka angielskiego, drugim językiem jest język niemiecki


w pozostałych klasach: oprócz wiodącego języka angielskiego kandydaci do szkoły deklarują wybór drugiego języka pomiędzy językiem hiszpańskim, rosyjskim lub niemieckim.

                

Wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić, oznaczając cyframi wybór drugiego języka, gdzie 1 oznacza język najbardziej pożądany, 2 kolejny, 3 język ostatniego wyboru. Otwieramy 1 grupę języka hiszpańskiego oraz 1 grupę języka rosyjskiego.
O przydziale do danej grupy językowej decyduje ilość punktów rekrutacyjnych

W oparciu o uwieńczone wieloma sukcesami doświadczenia z prowadzonym
w naszej szkole intensywnym systemem nauczania języka niemieckiego w Euroklasach
PROPONUJEMY NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EUROGRUPACH!
  • Patronat merytoryczno-metodyczny objęły: Centrum Egzaminów Językowych English Unlimited i szkoła języków obcych The New School of English.
  • Program przewiduje 8 godzin języka angielskiego w tygodniu, w tym cotygodniowe zajęcia z rodowitym Anglikiem.
  • Realizując nasz program możesz zdobyć:
  • – w trzeciej klasie (marzec) First Certificate In English (FCE) lub PET
  • – w czwartej klasie (marzec) Certificate In Advanced English (CAE) lub FCE.
  • Szkoła zapewnia 4-5 godzin j. angielskiego w tygodniu (tylko w LO ) w ramach realizacji programu rozszerzonego.
  • Opłata za kolejne 3 godziny j.angielskiego w tygodniu wynosi 90 zł miesięcznie. W cenę wliczone są podręczniki oraz dodatkowe materiały do nauki języka.
  • Oferujemy stypendium Dyrektora Szkoły dla uczniów zdolnych (średnia powyżej 4,3), lecz nieposiadających środków finansowych na opłatę zajęć (informacja w sekretariacie).
  • Kandydaci, którzy zadeklarowali chęć kształcenia w systemie EURO, kwalifikowani są do odpowiednich grup zaawansowania językowego w oparciu o pozytywny wynik obowiązkowego testu przeprowadzanego przed rozpoczęciem roku szkolnego.