Grupy językowe


W klasie komunikacji międzynarodowej wiodącymi językami są: język angielski i język niemiecki.


     

W tej klasie opłata za dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego wynosi 99 zł miesięcznie.


w pozostałych klasach: oprócz wiodącego języka angielskiego kandydaci do szkoły deklarują wybór drugiego języka pomiędzy językiem hiszpańskim, rosyjskim lub niemieckim.

                

Na deklaracji wyboru języka należy zaznaczyć, ktory język wybieramy, oznaczając cyframi wybór drugiego języka, gdzie 1 oznacza język najbardziej pożądany, 2 kolejny, 3 język ostatniego wyboru. Otwieramy 2 grupy języka hiszpańskiego oraz 1 grupę języka rosyjskiego.
O przydziale do danej grupy językowej decyduje ilość punktów rekrutacyjnych

W oparciu o uwieńczone wieloma sukcesami doświadczenia z prowadzonym
w naszej szkole intensywnym systemem nauczania języków obcych
PROPONUJEMY NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EUROGRUPACH!
  • Patronat merytoryczno-metodyczny objęły: Centrum Egzaminów Językowych English Unlimited i szkoła języków obcych The New School of English.
  • Program przewiduje 8 godzin języka angielskiego w tygodniu, w tym cotygodniowe zajęcia z rodowitym Anglikiem.
  • Realizując nasz program możesz zdobyć:
  • – w trzeciej klasie (marzec) First Certificate In English (FCE) lub PET
  • – w czwartej klasie (marzec) Certificate In Advanced English (CAE) lub FCE.
  • Szkoła zapewnia 4-5 godzin j. angielskiego w tygodniu (tylko w LO ) w ramach realizacji programu rozszerzonego.
  • Opłata za kolejne 3 godziny j.angielskiego w tygodniu wynosi 100 zł miesięcznie. W cenę wliczone są podręczniki oraz dodatkowe materiały do nauki języka.
  • Oferujemy stypendium Dyrektora Szkoły dla uczniów zdolnych (średnia powyżej 4,3), lecz nieposiadających środków finansowych na opłatę zajęć (informacja w sekretariacie).
  • Kandydaci, którzy zadeklarowali chęć kształcenia w systemie EURO, kwalifikowani są do odpowiednich grup zaawansowania językowego w oparciu o pozytywny wynik obowiązkowego testu przeprowadzanego przed rozpoczęciem roku szkolnego.