Klasa nauk medycznych i odnowy biologicznej

Profil przeznaczony specjalnie dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą przede wszystkim z medycyną, farmacją, genetyką, weterynarią, biotechnologią, fizjoterapią lub pielęgniarstwem.

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• biologia

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie samochodowka_czarne_400.jpg

W tej klasie zgłębisz wiedzę o człowieku i świecie przyrody. Jest to kierunek łączący nauczanie biologii i chemii w zakresie rozszerzonym. Jeśli bliskie jest Ci zgłębianie tajników ludzkiego ciała, które przebiega w harmonii z chęcią przeprowadzania licznych analiz chemicznych, powinieneś postawić na naukę właśnie w tym oddziale. Zapraszamy do niego osoby, które swoją przyszłość wiążą z pomaganiem drugiemu człowiekowi na salach operacyjnych, w szpitalach, gabinetach fizjoterapii i rehabilitacji oraz odnowy biologicznej.

Przedmioty rozszerzone• język angielski
• chemia
• biologia
Zajęcia rozwijające zainteresowania:• Podstawy biotechnologii z elementami chemii kosmetyków i farmaceutyków
Drugi język do wyboru• język niemiecki
• język hiszpański
• język rosyjski
O ostatecznym przydziale do grup językowych, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będą punkty uzyskane w procesie rekrutacji.

JĘZYK ANGIELSKI
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 6 grupach zaawansowania znajomości języka lub w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.

PAMIĘTAJ W REKRUTACJI

I. Jeśli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru w dniach 03-05.07.2024 r. przynieś do szkoły:
1. Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
2. Kopię świadectwa.
3. Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. Deklarację wyboru drugiego języka – pobierz wzór dokumentu.

II. Jeśli znalazłeś się na liście kandydatów zakwalifikowanych potwierdź swoją wolę nauki w naszej szkole i stań się częścią naszej Społeczności. W dniach 15-19.07.2024 r. zabierz ze sobą do szkoły:
1. Oryginał świadectwa.
2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.
3. Dwa zdjęcia.
4. Podpisaną przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO.