Technik mechanik

specjalność: operator obrabiarek sterowanych numerycznie

Tabela o ID 69 nie istnieje.

Technik mechanik o specjalności: obrabiarki sterowane numerycznie zajmuje się przygotowywaniem obrabiarek sterowanych numerycznie i konwencjonalnych do obróbki oraz wykonywaniem obróbki skrawaniem. Nadzoruje i wykonuje prace związane z projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych, przeprowadza ich montaż, naprawy i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, obsługuje obrabiarki skrawające do metali.

Przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym jest matematyka.

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego – technika mechanika – jest zdanie egzaminów zawodowych oraz pozytywne ukończenie szkoły ponadpodstawowej. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Kwalifikacje: 
1. Użytkowanie obrabiarek skrawających ( MEC.05 )
2. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń ( MEC.09 )

Po zakończeniu kształcenia uczeń powinien umieć:

 • obsługiwać obrabiarki CNC z systemami sterowania Sinumerik, Heidenhain, Fanuc i Haas,
 • obsługiwać wycinarkę elektroerozyjną drutową ze sterowaniem Fanuc,
 • posiadać umiejętności projektowania i obsługi oprogramowania CAD/CAM i CNC takiego jak m.in.: Auto CAD, Inventor, Solid Edge, Edge CAM i MTS,
 • potrafić ocenić jakość wykonanego wyrobu przy pomocy ręcznych narzędzi kontrolno-pomiarowych,
 • obsługiwać urządzenia kontrolno-pomiarowe tj. współrzędnościową maszynę pomiarową, mikroskopy, projektory pomiarowe i urządzenia do badań niszczących i nieniszczących materiałów,
 • wytwarzać części maszyn i urządzeń;
 • dokonywać montażu maszyn i urządzeń;
 • instalować i uruchamiać maszyny i urządzenia;
 • obsługiwać maszyny i urządzenia;
 • organizować proces produkcji.

Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalności. Specjaliści technolodzy są fachowcami w obróbce skrawaniem (np. toczenie, frezowanie), w obróbce plastycznej (np. kucie, tłoczenie), w obróbce cieplnej (np. hartowanie) lub w spawalnictwie.

Zatrudnienie:

 • w zakładach na stanowiskach produkcyjnych jako kontroler jakości i specjalista z zakresu utrzymania ruchu;
 • w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i elektromaszynowym jako operator maszyn produkcyjnych;
 • w biurach technologicznych i konstrukcyjnych jako technolog i projektant;
 • przy obsłudze i programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie jako: programista, operator, ustawiacz;
 • w małych zakładach usługowo-naprawczych posiadających obrabiarki skrawające do metali;
 • w biurach projektowych jako konstruktor,
 • na stanowiskach dozoru technicznego m.in. jako: nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń.