Technik mechanik

specjalność: spawalnictwo

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• fizyka

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie samochodowka_czarne_400.jpg

Przedmiot rozszerzony• matematyka
Przedmiot uzupełniający:• rysunek techniczny

JĘZYK ANGIELSKI
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Praktyka zawodowa: odbywa się dwukrotnie podczas 5-letniego okresu kształcenia, tj. w klasie trzeciej i czwartej, w wymiarze po 4 tygodnie, 7 godzin dziennie. Praktyki mogą odbywać się w zakładach pracy o profilu działalności zgodnym z zawodem.

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:
Warunkiem promocji z klasy do klasy lub ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego z dwóch kwalifikacji przeprowadzanego w naszej szkole:
1. MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (egzamin przeprowadzany po trzeciej klasie)
2. MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (egzamin przeprowadzany po czwartej klasie).

Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalności. Specjaliści technolodzy są fachowcami w obróbce skrawaniem (np. toczenie, frezowanie), w obróbce plastycznej (np. kucie, tłoczenie), w obróbce cieplnej (np. hartowanie) lub w spawalnictwie.

Zatrudnienie:

  • w zakładach na stanowiskach produkcyjnych jako kontroler jakości i specjalista z zakresu utrzymania ruchu;
  • w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i elektromaszynowym jako operator maszyn produkcyjnych;
  • w biurach technologicznych i konstrukcyjnych jako technolog i projektant;
  • przy obsłudze i programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie jako: programista, operator, ustawiacz;
  • w małych zakładach usługowo-naprawczych posiadających obrabiarki skrawające do metali;
  • w biurach projektowych jako konstruktor,
  • na stanowiskach dozoru technicznego m.in. jako: nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń.