Klasa lingwistyczna – dwujęzyczna

Co to jest klasa dwujęzyczna?

Jest to rodzaj oddziału, w którym oprócz nauczania w języku polskim, prowadzone są zajęcia w języku niemieckim. Połączone nauczanie przedmiotów w języku polskim i niemieckim kształci swobodę komunikowania się w tym języku na wysokim poziomie, zarówno w piśmie jak i w mowie. Do zalet nauczania dwujęzycznego możemy zaliczyć:

 • mniejszą liczebność oddziału dwujęzycznego w stosunku do tradycyjnego oddziału,
 • wyjazdy edukacyjne,
 • współpracę w ramach projektu z innymi szkołami dwujęzycznymi,
 • wyspecjalizowaną kadrę i autorski program nauczania.

 Uczęszczając do klasy dwujęzycznej uczniowie mają szansę:

 • opanować sprawności komunikowania się w języku niemieckim w mowie i piśmie,
 • pogłębić zakres słownictwa o terminologię specjalistyczną na wybranych przedmiotach (historia, fizyka, wychowanie fizyczne – prowadzonych zarówno w języku polskim jak i języku niemieckim),
 • przełamywać barierę językową,
 • kontynuować dwujęzyczną naukę na dalszym etapie edukacji,
 • w przyszłości zdać maturę międzynarodową (w języku niemieckim),
 • przyzwyczaić się do współżycia w społeczeństwie globalnym i informatycznym.
W klasie dwujęzycznej uczniowie zdobywają umiejętności swobodnej komunikacji w języku niemieckim i angielskim oraz uzyskują certyfikaty językowe, potwierdzające biegłe posługiwanie się nauczanymi w zakresie rozszerzonym językami. Absolwenci tego kierunku mają szanse na zdawanie matury dwujęzycznej oraz kontynuację nauki na zagranicznych uczelniach i znalezienie atrakcyjnej pracy. Program klasy lingwistycznej obejmuje zajęcia z kreatywnego pisania w języku niemieckim oraz dopasowane do aktualnego poziomu zaawansowania językowego nauczanie trzech przedmiotów dwujęzycznie – historii, fizyki i wychowania fizycznego. Dodatkowym atutem tej klasy jest możliwość uzyskania refundacji stypendialnej, której zasady przyznawania określa odrębny regulamin.
Przedmioty rozszerzone • język angielski
• język polski
• historia
Sprawdzian preferencji i kompetencji językowych odbędzie się 09.06.2021 r. online
(link do testu zostanie zamieszczony na stronie szkoły)
Zajęcia rozwijające zainteresowania: • „Kreatives Sprechen und Schreiben”
warsztaty skutecznego komunikowania się po niemiecku
Wiodącymi językami w tej klasie są: • język niemiecki
• język angielski
Język angielski
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka lub w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany przed rozpoczęciem roku szkolnego.

W klasie o tym profilu:

 • Nauczysz się biegle posługiwać językiem niemieckim i będziesz mógł przystąpić do matury dwujęzycznej.
 • Znajomość języka niemieckiego potwierdzisz certyfikatami GOETHE -ZERTIFIKAT B1, B2, C1 honorowanymi niemalże na całym świecie.
 • Wyjedziesz na zajęcia doskonalące komunikację w języku niemieckim i angielskim. Opanujesz te dwa języki obce na poziomie zaawansowanym i biegłym.
 • Będziesz uczyć się języków obcych w małych grupach.
 • Wybranych przedmiotów będziesz się uczyć metodą soft CLIL, więc nie będą to typowe zajęcia dwujęzyczne.

Co po tej klasie:

 • twoja biegła znajomość języka niemieckiego pozwoli Ci na kontynuację nauki na uczelniach polskich i zagranicznych,
 • możesz zostać tłumaczem przysięgłym, ponieważ znajomość języka niemieckiego na bardzo wysokim poziomie zagwarantuje Ci zdanie państwowego egzaminu.

Dyplom By uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć szkołę podstawową i przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 2 do 3 przedmiotów). Istnieje również klasa dwujęzyczna, w której niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takiej klasy mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły absolwent może podjąć naukę w szkole wyższej (wymagane świadectwo dojrzałości) lub szkole policealnej.