Klasa komunikacji międzynarodowej

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy I• matematyka• język obcy II
W tej klasie uczniowie zdobywają umiejętności swobodnej komunikacji w języku niemieckim i angielskim oraz uzyskują certyfikaty językowe, potwierdzające biegłe posługiwanie się nauczanymi w zakresie rozszerzonym językami. Absolwenci tego kierunku mają szanse na kontynuację nauki na zagranicznych uczelniach i znalezienie atrakcyjnej pracy. Program klasy obejmuje zajęcia z kreatywnego pisania w języku niemieckim. Dodatkowym atutem tej klasy jest możliwość uzyskania refundacji stypendialnej, której zasady przyznawania określa odrębny regulamin.
Przedmioty rozszerzone• język angielski
• język polski
• historia
Zajęcia rozwijające zainteresowania:• „Kreatives Sprechen und Schreiben”
kreatywne pisanie i mówienie w języku niemieckim.
Wiodącymi językami w tej klasie są:• język niemiecki
• język angielski
Język angielski
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 10 grupach zaawansowania znajomości języka lub w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany przed rozpoczęciem roku szkolnego.

W klasie o tym profilu:

  • Nauczysz się biegle posługiwać językiem niemieckim.
  • Znajomość języka niemieckiego potwierdzisz certyfikatami GOETHE -ZERTIFIKAT B1, B2, C1 honorowanymi niemalże na całym świecie.
  • Wyjedziesz na zajęcia doskonalące komunikację w języku niemieckim i angielskim. Opanujesz te dwa języki obce na poziomie zaawansowanym i biegłym.
  • Będziesz uczyć się języków obcych w małych grupach.

Co po tej klasie:

  • twoja biegła znajomość języka niemieckiego pozwoli Ci na kontynuację nauki na uczelniach polskich i zagranicznych,

Dyplom By uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć szkołę podstawową i przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 2 do 3 przedmiotów). Istnieje również klasa dwujęzyczna, w której niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takiej klasy mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły absolwent może podjąć naukę w szkole wyższej (wymagane świadectwo dojrzałości) lub szkole policealnej.