Klasa prawnicza

Klasa prawnicza to propozycja dla młodzieży interesującej się naukami społecznymi i zagadnieniami prawnymi. Wybierz ten profil, jeśli marzysz o studiach takich, jak: prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe, dyplomacja, politologia, socjologia lub kryminologia.

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• historia

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie samochodowka_czarne_400.jpg

Dzięki realizacji podstawy programowej na poziomie rozszerzonym z wiedzy o społeczeństwie oraz historii, na tym kierunku kształcenia będziesz poznawać różne systemy polityczne, ideologie oraz ich przemiany na przestrzeni dziejów. W czasie zajęć będziesz mieć okazję do zadawania trudnych pytań dotyczących historii i spraw społecznych. Dodatkowe zajęcia z edukacji obywatelskiej z elementami debaty oksfordzkiej wyposażą cię w umiejętność skutecznego argumentowania oraz przekonywania innych do własnych racji. Nawiązana wcześniej współpraca umożliwia uczniom tego oddziału udział w rozprawach sądowych oraz warsztatach prowadzonych przez wykładowców akademickich.

Przedmioty rozszerzone• język angielski
• język polski
• wiedza o społeczeństwie
Zajęcia rozwijające zainteresowania:• edukacja obywatelska z elementami debaty oksfordzkiej
Drugi język do wyboru• język niemiecki
• język hiszpański
• język rosyjski
O ostatecznym przydziale do grup językowych, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będą punkty uzyskane w procesie rekrutacji.

JĘZYK ANGIELSKI
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 6 grupach zaawansowania znajomości języka lub w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.

PAMIĘTAJ W REKRUTACJI

I. Jeśli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru w dniach 03-05.07.2024 r. przynieś do szkoły:
1. Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
2. Kopię świadectwa.
3. Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. Deklarację wyboru drugiego języka – pobierz wzór dokumentu.

II. Jeśli znalazłeś się na liście kandydatów zakwalifikowanych potwierdź swoją wolę nauki w naszej szkole i stań się częścią naszej Społeczności. W dniach 15-19.07.2024 r. zabierz ze sobą do szkoły:
1. Oryginał świadectwa.
2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.
3. Dwa zdjęcia.
4. Podpisaną przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO.