Klasa prawnicza

W klasie o profilu prawniczym będziesz miał okazję poszerzyć swoje zainteresowania historyczne, społeczne, z zakresu prawa, literatury i wiedzy o kulturze. Wiedzę uzyskasz w przyjaznej i miłej atmosferze, podejmując wyzwania praktyczne. Organizujemy warsztaty, wykłady, uczestniczymy w rozprawach sądowych i projektach obywatelskich. Dowiesz się jak funkcjonuje miasto i samorząd. Poznasz rówieśników o podobnych zainteresowaniach i ciekawych ludzi działających w sferze socjologii, polityki, mediów, prawa. Jeżeli chcesz lepiej zarządzać swoim czasem, radzić sobie ze stresem, nauczyć się motywacji i pracy w zespole, albo chciałbyś być bardziej przebojowy to ta klasa jest dla ciebie. Na zajęciach nauczysz się przekonywania innych, wnioskowania oraz argumentowania.

Udział w debatach oksfordzkich i współpraca z Instytutem Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu „Propedeutyka prawa w liceach” to atuty klasy prawniczej. W czasie nauki uczniowie opanowują także sztukę argumentacji oraz dochodzenia do wiedzy z wykorzystaniem metody sokratycznej. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: język angielski, język polski i wiedza o społeczeństwie, natomiast drugi język nowożytny to język niemiecki.

Przedmioty rozszerzone: język angielski
język polski
historia
Zajęcia rozwijające zainteresowania: edukacja obywatelska z elementami debaty oksfordzkiej
Drugi język do wyboru: język niemiecki

Po ukończeniu nauki:

Masz wiele możliwości dalszego kształcenia: prawo, dziennikarstwo, politologia, ochrona dóbr kultury, stosunki międzynarodowe, socjologia.


 • W klasie o tym profilu:
  • weźmiesz udział w warsztatach i ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców akademickich,
  • będziesz przeprowadzać akcje zachęcające do udziału w wyborach i życiu publicznym,
  • nauczysz się wyjątkowej umiejętności debatowania, wyrażania swoich poglądów, logicznego argumentowania oraz sztuki autoprezentacji,
  • weźmiesz udział w turniejach debat oksfordzkich oraz szkoleniach, organizowanych we współpracy z Instytutem Debat Publicznych,
  • będziesz kształcić swoje umiejętności perswazji i dyskusji,
  • przeprowadzisz symulację procesów sądowych, weźmiesz udział w wydarzeniach związanych z edukacją prawną,
  • poznasz historię kryminalistyki i techniki kryminalistyczne,
  • będziesz mógł zdobyć indeks wybranej uczelni, biorąc udział w olimpiadach przedmiotowych z historii, z wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego oraz Olimpiady Prawnej,
  • zwiedzisz areszt śledczy, sąd, muzeum kryminalistyki, muzea regionu,
  • spotkasz się z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, kuratorem sądowym, radcą prawnym, sędzią.

Jeśli marzysz o studiach na kierunkach: prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe, dyplomacja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, European Business Administration, kryminologia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – przyjdź do nas!!!

Język angielski
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka lub w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Dyplom By uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć szkołę podstawową i przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 2 do 3 przedmiotów). Istnieje również klasa dwujęzyczna, w której niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole wyższej (wymagane świadectwo dojrzałości)lub w szkole policealnej.