Lakiernik samochodowy

LAKIERNIK SAMOCHODOWY – Kierunek kształcenia przeznaczony dla uczniów chcących wykonywać czynności związane z remontem i renowacją powierzchni nadwozi samochodowych oraz zabezpieczaniem ich nowoczesnymi środkami przed działaniem czynników niszczących.

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• fizyka

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie samochodowka_czarne_400.jpg

PAMIĘTAJ W REKRUTACJI

I. Jeśli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru w dniach 06-12.07.2023 r. przynieś do szkoły:
1. Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
2. Kopię świadectwa.
3. Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. Wstępną deklarację podpisaną przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę pobierz wzór dokumentu..

II. Jeśli znalazłeś się na liście kandydatów zakwalifikowanych potwierdź swoją wolę nauki w naszej szkole i stań się częścią naszej Społeczności. W dniach 20-26.07.2023 r. zabierz ze sobą do szkoły:
1. Oryginał świadectwa.
2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.
3. Podpisaną umowę z pracodawcą o praktykę zawodową z pracownikiem młodocianym.
UWAGA: W przypadku niedostarczenia we wskazanym terminie umowy kandydat pojawi się na liście przyjętych w dniu 27 lipca jako osoba oczekująca. W przypadku braku umowy do 30 sierpnia 2023 r. kandydat nie będzie uczniem naszej szkoły.
4. Dwa zdjęcia.
5. Podpisaną przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO.

Praktyka zawodowa:

Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) – uczniowie – kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane warsztaty samochodowe – państwowe lub prywatne, autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi samochodów, w których można uczyć się wyżej wymienionego zawodu.

 
Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego – blacharz samochodowy jest zdanie egzaminu zawodowego. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Kwalifikacja: Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych (MOT.03)

 

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (1 rok) a potem w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia. Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe  i będzie mógł przystąpić do matury..