Elektromechanik pojazdów samochodowych

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• fizyka

Ten profil klasy przeznaczony jest dla uczniów, którzy interesują się elektromechaniką pojazdów samochodowych i pracą w stacji diagnostycznej lub stacji kontroli pojazdów. 

Praktyka zawodowa:

Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) – uczniowie – kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane warsztaty samochodowe – państwowe lub prywatne, autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi samochodów, w których można uczyć się wyżej wymienionego zawodu.

Opis zawodu:

Elektromechanik pojazdów samochodowych – zwany również elektrykiem samochodowym – zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach. Produkowane obecnie auta zawierają wiele takich układów, często bardzo skomplikowanych, dlatego praca elektromechanika wymaga dużej wiedzy i umiejętności.

Podstawowe zadania tego fachowca to praca przy urządzeniach odpowiedzialnych za sterowanie, zabezpieczanie i sygnalizację w samochodzie. Zajmuje się też on układami bezpieczeństwa i komfortu jazdy (np. sprzętem muzycznym czy klimatyzacją). Do zadań najbardziej podstawowych (ale jakże istotnych!) w pracy osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy też sprawdzanie prawidłowego działania zapłonu i wszystkich świateł w aucie.

Wykonując swoje zadania elektromechanik posługuje się różnymi przyrządami służącymi do pomiarów i diagnostyki. Dzięki nim rozpoznaje awarię i ustala przyczyny, z których ona zaistniała. Następnym krokiem jest wybór sposobu usunięcia problemu – fachowiec może zadecydować o wymianie uszkodzonego elementu, całego zespołu albo naprawienia, jeżeli istnieje taka możliwość.

Elektromechanicy najczęściej instaluje wiązki elektryczne i inne elementy systemów elektrycznych, wśród których należy wymienić części służące do zasilania, sygnalizacji, oświetlenia i zabezpieczania. Oprócz napraw dokonuje także konserwacji, okresowych przeglądów i badań diagnostycznych.

Przeprowadza naprawy lub regeneruje uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się amperomierzami, woltomierzami, urządzeniami diagnostycznymi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętarkami z napędem pneumatycznym, specjalnymi przyrządami umożliwiającymi montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń samochodowych oraz typowymi narzędziami ślusarskimi.

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego – elektromechanika pojazdów samochodowych jest zdanie egzaminuzawodowego. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Kwalifikacja: Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych ( MOT.02 )

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia. Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury..

Zatrudnienie:

Elektromechanik pojazdów samochodowych znajdzie pracę w przedsiębiorstwach naprawy pojazdów samochodowych; na stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych; w autoryzowanych stacjach obsługi; w przedsiębiorstwach, w których produkowane są pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne); w placówkach handlowych. Może również prowadzić własny warsztat elektromechaniki pojazdowej.