Dyrektorzy szkoły

Dyrektorzy

1945-1946
1946-1947
1947-1956
1956-1957
1957-1964
1964-1966
Józef Kamrowski
Tadeszu Papierkowski
Tadeusz Zagierski
Stefan Makurat
Jan Skirło
Hubert Plichta
Józef
Kamrowski
Tadeusz
Papierkowski
Tadeusz
Zagierski
Stefan
Makurat
Jan
Skirło
Hubert
Plichta
1966-1968
1968-1978
1978-1987
1987-1990
1990-1991
1991-1992
Bogusław Mercik
Edward Morek
Ryszard Pawlikowski
Roman Jędrej
Stanisław Zaleski
Kazimierz Chmielok
Bogusław
Mercik
Edward
Morek
Ryszard
Pawlikowski
Roman
Jędrej
Stanisław
Zaleski
Kazimierz
Chmielok
1992-1996
1996-2007
2007-2022
2022-20...
Janusz Grzonka
Stanisław Zaleski
Anna Wilk
Janusz
Grzonka
Stanisław
Zaleski
Anna
Wilk
Cezary
Lewandowski