Klasa politechniczna

Kierunek kształcenia dedykowany osobom pragnącym studiować na kierunkach politechnicznych oraz takich, jak: matematyka, architektura, oceanografia, logistyka, hydrografia lub geodezja.

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• geografia

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie samochodowka_czarne_400.jpg

Na tym profilu zgłębisz tajniki matematyki, która nie tylko wspomaga umiejętność logicznego myślenia, ale jest także narzędziem pozwalającym zrozumieć mechanizmy rządzące światem oraz dostrzec związki między nimi. Zgłębianie meandrów królowej nauk rozwinie Twoją zdolność stawiania hipotez oraz ich dowodzenia. Wykształci także Twoją sprawność tworzenia modeli matematycznych. Dzięki zajęciom z geografii na poziomie rozszerzonym, pogłębisz swoją wiedzę o świecie i mechanizmach rządzących gospodarką, a ekonomia nie będzie dla Ciebie tylko słowem z audycji lub publikacji. Wybór tego kierunku kształcenia pozwoli Ci także na opanowanie podstaw rysunku technicznego, co stanowić będzie dodatkowy atut na rynku pracy oraz ułatwi Ci start na wybranych uczelniach wyższych.

Przedmioty rozszerzone• język angielski
• matematyka
• geografia
Zajęcia rozwijające zainteresowania:• modelowanie w programach komputerowych
• język angielski w biznesie
Drugi język do wyboru• język niemiecki
• język hiszpański
• język rosyjski
O ostatecznym przydziale do grup językowych, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będą punkty uzyskane w procesie rekrutacji.

JĘZYK ANGIELSKI
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 6 grupach zaawansowania znajomości języka lub w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.

PAMIĘTAJ W REKRUTACJI

I. Jeśli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru w dniach 03-05.07.2024 r. przynieś do szkoły:
1. Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
2. Kopię świadectwa.
3. Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. Deklarację wyboru drugiego języka – pobierz wzór dokumentu.

II. Jeśli znalazłeś się na liście kandydatów zakwalifikowanych potwierdź swoją wolę nauki w naszej szkole i stań się częścią naszej Społeczności. W dniach 15-19.07.2024 r. zabierz ze sobą do szkoły:
1. Oryginał świadectwa.
2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.
3. Dwa zdjęcia.
4. Podpisaną przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO.