Branżowa Szkoła II Stopnia


Technik pojazdów samochodowych

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język angielski• język matematyka• podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych lub budowa pojazdów samochodowych

TERMINY REKRUTACJI:
• 29.07.2024-16.08.2024.• składanie podań
• 26.08.2024• wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Jeśli jesteś absolwentem Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych lub elektromechanik pojazdów samochodowych? Przyjdź do nas i kontynuuj swoją naukę.

Kształcenie trwa dwa lata i odbywa się w formie zaocznej (piątek od godziny 15.10 i sobota od godziny 8.00, co 2 tygodnie). Umożliwi Ci nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika. Da Ci możliwość zdawania egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu  świadectwa dojrzałości kontynuacji kształcenie na studiach wyższych.

W Branżowej Szkole II Stopnia realizowana jest kwalifikacja MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Nauczysz się:

  1. diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
  2. obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
  3. organizowania i nadzorowania procesu obsługi pojazdów samochodowych,
  4. przeprowadzania badań technicznych pojazdów samochodowych.

Jeżeli jednak uczyłeś się w innych zawodach np.: blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, mechatronik, ślusarz lub innym i chcesz zdobyć tytuł technika zapraszamy najpierw na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy.