Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy


Jeżeli uczyłeś się w zawodach np.: blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, mechatronik lub innym i chcesz zdobyć tytuł technika zapraszamy najpierw na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy.

Jeżeli chcesz zdobyć tytuł technika pojazdów samochodowych proponujemy kwalifikacje do wyboru na: mechanika pojazdów samochodowych lub elektromechanika pojazdów samochodowych.

Jeżeli chcesz zdobyć tytuł technika mechanika proponujemy kwalifikację na: ślusarza.

Nauka odbywa się zaoczenie w piątki (po południu) i soboty (od rana) co 2 tygodnie. Zajęcia odbywają się tylko z przedmiotów zawodowych. Kurs po roku trwania kończy się egzaminem zawodowym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Zdobywając jedną z wyżej wymienionych kwalifikacji można wtedy dalej się kształcić w Branżowej Szkoły II Stopnia (nauka trwa dwa lata w piątki i soboty zaocznie), gdzie możemy zdobyć tytuł technika.

Otworzyć kurs możemy w przypadku zebrania się około 18 osób na jedną z kwalifikacji. W przeciwnym wypadku będziemy proponowali inną kwalifikację.