Osiągnięcia sportowe


Rok 2023 – województwo i Polska


Rok 2022 – województwo i Polska

Rok 2021 – województwo i Polska

Rok 2020 – województwo

Rok 2019 – województwo

Rok 2018 – województwo

Rok 2017 i lata wcześniejsze – województwo