Rodo

PROCEDURA KONTAKTU Z IOD

Prawo do kontaktu z IOD

  • Prawo do kontaktu z IOD polega na tym, że każda osoba, której dane przetwarza Administrator ma prawo do kontaktu z IOD w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z przetwarzaniem.
  • W tym celu Administrator na swojej stronie www publikuje imię, nazwisko i adres e-mail Inspektora Ochrony Danych.
  • Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera, ul. Sobieskiego 344, z siedzibą w Wejherowie jest Jarosław Karwowski, e-mail: iodo@pzs4-samochodowka.pl