Rekrutacja – terminy postępowania


od 15 maja 2024 r.
do 14 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00
Złóż wniosek w elektronicznym systemie Nabór.
06.06.2024 r. (I termin) lub
13.06.2024 r. (II termin)
Przystąp do próby sprawności fizycznej, jeśli ubiegasz się o przyjęcie do klasy sportu i turystyki.
d 03 lipca 2024 r.
do 05 lipca 2024 r.
Przynieś do naszej szkoły kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (jeśli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru).
do 05 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
Uzupełnij wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, ewentualnie dokonaj zmian we wniosku o przyjęcie.
12 lipca 2024 r.Zapoznaj się z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
od 15 lipca 2024 r.
do 19 lipca 2024 r.
Przynieś do naszej szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, jeśli znalazłeś się na liście kandydatów zakwalifikowanych i chcesz kontynuować naukę
w naszej szkole.
22 lipca 2024 r.Zapoznaj się z listą kandydatów przyjętych.
22 lipca 2024 r.Wykonaj test z języka angielskiego jeśli zostałeś/aś przyjęty do klasy liceum ogólnokształcącego lub technikum.