Mechanik pojazdów samochodowych

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• fizyka

Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy interesują się motoryzacją i z nią wiążą swoje przyszłe życie zawodowe.

Praktyka zawodowa:

Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) – uczniowie – kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane warsztaty samochodowe – państwowe lub prywatne, autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi samochodów, w których można uczyć się wyżej wymienionego zawodu.

Opis zawodu:

Mechanik samochodowy naprawia i dokonuje przeglądu samochodów i innych pojazdów mechanicznych. Kontroluje pojazd i omawia z klientem rodzaj i zakres uszkodzenia lub niesprawności. Planuje pracę, wykorzystując wykresy, podręczniki techniczne i doświadczenie. Podnosi pojazd, używając podnośnika hydraulicznego, w celu dostania się do części mechanicznych. Usuwa części, takie jak silnik itp., używając klucza maszynowego, skrętnika i podnośnika.

Rozkłada części i kontroluje zużycie, używając narzędzi pomiarowych. Naprawia lub wymienia części, takie jak tłoki, drążki itp., używając narzędzi ręcznych. Dokonuje przeglądu i wymienia gaźniki, rozdzielacze, pompy itp. Przebudowuje części, używając sprzętu do obróbki skrawaniem i spawania. Wymienia przewody w obwodach elektrycznych. Wymienia klocki hamulcowe i reguluje hamulce, ustawia w osi (centruje), naprawia i wymienia amortyzatory, i lutuje nieszczelności w chłodnicy. Naprawia uszkodzoną karoserię i zderzaki.

Wymienia i reguluje światła, instaluje i naprawia akcesoria, takie jak radio, ogrzewanie, alarm przeciwwłamaniowy, itp. Wymienia materiały i części jednorazowego użytku (oleje, filtry, itp.). Może pracować zgodnie ze specjalnością jako mechanik samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, pojazdów rolniczych itd.

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego – mechanika pojazdów samochodowych jest zdanie egzaminu zawodowego. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Kwalifikacja: Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych ( MOT.05 )

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia. Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury..

Zatrudnienie:

Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie pracę w przedsiębiorstwach naprawy pojazdów samochodowych; na stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych; w autoryzowanych stacjach obsługi; w przedsiębiorstwach, w których produkowane są pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne; w placówkach handlowych; w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji. Może również prowadzić własny warsztat elektromechaniki pojazdowej.