Technik chłodnictwa i klimatyzacji

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• fizyka

W tej klasie technicznej uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne związane z montażem oraz uruchamianiem instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz ich obsługą i konserwacją, a także oceną ich stanu technicznego.

Przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym jest matematyka.

Opis zawodu:

Technik chłodnictwa i klimatyzacji organizuje i wykonuje prace związane z montażem uruchamianiem oraz obsługą instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, a także wykonywaniem remontów oraz usuwaniem ich awarii. Wykwalifikowany technik chłodnictwa i klimatyzacji przygotowuje części urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych do montażu, montuje i instaluje parowniki, sprężarki, termostaty, agregaty oraz izolacje termiczne. Wykonuje montaż połączeń układów hydraulicznych i pneumatycznych, zespołów i mechanizmów urządzeń chłodniczych oraz klimatyzatorów lub systemów klimatyzacyjnych. Dokonuje programowania, nastawiania regulacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Absolwent tego kierunku instaluje urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne oraz napełnia instalacje czynnikiem. Dokonuje oceny jakości i stanu technicznego urządzeń chłodniczych. Konserwuje i naprawia urządzenia wentylacyjne, chłodnicze i klimatyczne.

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego – technika chłodnictwa i klimatyzacji – jest zdanie egzaminów zawodowych oraz pozytywne ukończenie szkoły ponadpodstawowej. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Kwalifikacje: 
1. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła ( ELE.03 )
2. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła ( ELE.04 )

Co po szkole:

Technik chłodnictwa i klimatyzacji może pracować na wiele sposobów i w różnych środowiskach:

  • może pracować jako samodzielny specjalista lub członek większego zespołu,
  • jako monter zakładowy składający i kompletujący urządzenia w bazie lub jako instalator pracujący u klienta.
  • może zajmować się planowaniem, projektowaniem zespołów urządzeń i układów stosownym do bardzo szczególnych potrzeb
  • może zajmować się wykonywaniem montażu przygotowanych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych albo ich serwisowaniem.
  • może pracować w hurtowni, sklepie, fabryce produkującej urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze.
  • będzie mógł się specjalizować w różnych obszarach branży (urządzenia AGD, urządzenia chłodzące w sklepach, urządzenia i instalacje komór chłodniczych, klimatyzacja pojazdów osobowych i ciężarowych, wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń mieszkalnych i biurowych i przemysłowych) i pracować w różnych obszarach gospodarki (usługi, produkcja, handel, transport).
  • będzie łączył swoją wiedzę z zakresu elektrotechniki i termodynamiki z umiejętnościami złotej rączki – montera maszyn i urządzeń.