Wymagane dokumenty


WYMAGANE DOKUMENTY DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 1. Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek
  (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
 2. Oryginał świadectwa
 3. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty
 4. Deklaracja wyboru drugiego języka – wszystkie klasy
  oprócz klasy komunikacji międzynarodowe
  j
 5. Oświadczenie rodzica o przystąpieniu do testu sprawnościowego –
  tylko dla kandydatów do klasy sportu i turystyki
 6. Dwa zdjęcia
 7. Podpisana przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO

WYMAGANE DOKUMENTY DO TECHNIKUM

 1. Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek
  (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
 2. Oryginał świadectwa
 3. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu
  – skierowanie wydawane przez szkołę
 5. Dwa zdjęcia
 6. Podpisana przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO

DOKUMENTY DODATKOWE DLA CHĘTNYCH:

 1. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego

WYMAGANE DOKUMENTY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY PIERWSZEGO STOPNIA

 1. Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek
  (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
 2. Oryginał świadectwa
 3. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty
 4. Deklaracja odbywania praktycznej nauki zawodu dla pracodawców
 5. Dwa zdjęcia
 6. Podpisana przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO

WAŻNE:

 1. Umowa odbywania praktycznej nauki zawodu dostarczona do szkoły do 25 sierpnia 2023 r