Wymagane dokumenty


WYMAGANE DOKUMENTY DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

♦ Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
♦ Oryginał świadectwa
♦ Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów
Deklaracja wyboru drugiego języka – wszystkie klasy oprócz klasy komunikacji międzynarodowej pobierz deklarację
Oświadczenie rodzica o przystąpieniu do testu sprawnościowego – tylko dla kandydatów do klasy biologiczno-sportowej pobierz oświadczenie
♦ 2 zdjęcia
Podpisana przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO pobierz klauzulę

WYMAGANE DOKUMENTY DO TECHNIKUM

♦ Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
♦ Oryginał świadectwa
♦ Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów
♦ Zaświadczenie lekarskie
♦ 2 zdjęcia
Podpisana przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO pobierz klauzulę

WYMAGANE DOKUMENTY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY PIERWSZEGO STOPNIA

♦ Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
♦ Oryginał świadectwa
♦ Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów
Deklaracja odbywania praktycznej nauki zawodu dla pracodawców pobierz deklarację
♦ 2 zdjęcia
Podpisana przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO pobierz klauzulę
♦ umowa odbywania praktycznej nauki zawodu (do 10 września)