Klasa sportu i turystyki

Profil dedykowany osobom które w przyszłości chciałby studiować na kierunkach takich, jak: wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, terapia zajęciowa, diagnostyka sportowa, czy zarządzanie w sporcie.

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• biologia

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie samochodowka_czarne_400.jpg

Kierunek ten łączy specjalistyczną dbałość o wszechstronny rozwój fizyczny człowieka z nauczaniem biologii i geografii w zakresie rozszerzonym. Ten oddział stanowi kolebkę szkolenia sportowego w naszej szkole oraz jest kuźnią głównych reprezentantów „Samochodówki” na arenach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich w wielu dyscyplinach sportowych. Naszym silnym atutem jest profesjonalna kadra trenerska, która po mistrzowsku wykorzystuje potencjał najbardziej wymagających miłośników aktywności fizycznej korzystając z pełnowymiarowej, nowocześnie wyposażonej hali sportowej z siłownią i salą fitness oraz kompleksu wielofunkcyjnych boisk z bieżnią.

Przedmioty rozszerzone• język angielski
• biologia
• geografia
• dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego
Zajęcia rozwijające zainteresowania:• podstawy dietetyki i odnowy biologicznej
• podstawy kartografii i topografii
Drugi język do wyboru• język niemiecki
• język hiszpański
• język rosyjski
O ostatecznym przydziale do grup językowych, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będą punkty uzyskane w procesie rekrutacji.

JĘZYK ANGIELSKI
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 6 grupach zaawansowania znajomości języka lub w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.

TEST SPRAWNOŚCIOWY DO KLASY SPORTU I TURYSTYKI


PAMIĘTAJ W REKRUTACJI

I. Jeśli jesteś kandydatem do tej klasy pamiętaj:
1. Przyjdź na próbę sprawności fizycznej dla kandydatów: 06.06.2024 r. (I termin) lub 13.06.2024 r. (II termin) – przystąpienie do sprawdzianu jest obowiązkowe.
2. Przynieś z sobą podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego) oświadczenie o przystąpieniu do testu sprawnościowego – pobierz wzór dokumentu.


II. Jeśli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru w dniach 03-05.07.2024 r. przynieś do szkoły:
1. Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
2. Kopię świadectwa.
3. Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. Deklarację wyboru drugiego języka – pobierz wzór dokumentu.

III. Jeśli znalazłeś się na liście kandydatów zakwalifikowanych potwierdź swoją wolę nauki w naszej szkole i stań się częścią naszej Społeczności. W dniach 15-19.07.2024 r. zabierz ze sobą do szkoły:
1. Oryginał świadectwa.
2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.
3. Dwa zdjęcia.
4. Podpisaną przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO.

WIĘCEJ O KLASIE SPORTOWEJ