Klasa biologiczno-sportowa

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• biologia
To klasa dla tych, którzy chcą poznać, zrozumieć i przyjrzeć się naprawdę z bliska otaczającemu nas światu. Zwiększona liczba godzin biologii i chemii stwarza możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej oraz podejmowania działań praktycznych, dostarczających dowodów na to, jak fascynujące jest życie wokół nas i jak fascynujący jest człowiek. Uczniowie tej klasy uczestniczą również w codziennych lekcjach wychowania fizycznego, przekonując się o pozytywnym wpływie aktywności fizycznej na ludzki organizm. To tu stawiamy na wszechstronny rozwój, poprawę kondycji, doskonalenie i zdobywanie umiejętności w wielu dyscyplinach sportowych, a wszystko w atmosferze zabawy, koleżeńskiej rywalizacji i w przekonaniu, że sport wpływa nie tylko na rozwój fizyczny, ale i psychiczny oraz kształtuje charakter. Sukcesy sportowe na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, którymi chwalimy się od lat, to w dużej mierze zasługa właśnie wychowanków klas o tym profilu.

Niewątpliwym atutem tego profilu kształcenia jest nauczanie biologii w akademickim stylu oraz wszechstronny rozwój fizyczny uczniów poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej w niemalże wszystkich dyscyplinach.

Przedmioty rozszerzone• język angielski
• biologia
• chemia
• dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego
Test sprawności fizycznej odbędzie się 07.06.2022 r. i 14.06.2022 r.
Zajęcia rozwijające zainteresowania:• podstawy analityki chemicznej
Drugi język do wyboru:• język niemiecki
• język rosyjski
• język hiszpański
O przydziale do danej grupy językowej decyduje ilość punktów rekrutacyjnych.
Wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić, oznaczając cyframi wybór drugiego języka, gdzie 1 oznacza język najbardziej pożądany, 2 kolejny, 3 język ostatniego wyboru. Otwieramy dwie grupy języka hiszpańskiego i jedną rosyjskiego, pozostałe grupy będą uczyły się języka niemieckiego.

 • Dzięki lekcjom biologii i chemii w tej klasie:
  • przekonasz się, że biologia i chemia to nauki dotykające każdej dziedziny naszego życia,
  • znajdziesz odpowiedź na pytanie, dlaczego to chemia (obok fizyki) jest podstawą wszystkich nauk, w tym biologii,
  • zgłębisz tajniki świata przyrody już na poziomie budowy cząsteczkowej,
  • będziesz mieć dostęp do bogatego zaplecza dydaktycznego w postaci modeli dydaktycznych, materiałów multimedialnych, mikroskopów, co ułatwi i uatrakcyjni Twoja naukę,
  • skorzystasz z dobrze wyposażonej pracowni chemicznej, w której będziesz prowadzić obserwacje i wykonywać doświadczenia,
  • weźmiesz udział w programach dydaktycznych Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, dzięki czemu poznasz pracę biologa i wysłuchasz ciekawych wykładów naukowych,
  • skorzystasz z ofert cyklicznych akcji popularyzacji nauk Wydziału Biologii UG jak np. Noc Biologów czy Dni Mózgów,
  • weźmiesz udział w warsztatach pogłębiających świadomość ekologiczną, co pomoże Ci poznać znaczenie ochrony środowiska dla dobra ekosystemu, którego jesteśmy częścią.

 • Dzięki lekcjom wychowania fizycznego:
  • będziesz mógł doskonalić i rozwijać swoje umiejętności we wszystkich dyscyplinach sportowych,
  • skorzystasz z bogato wyposażonej pełnowymiarowej hali, siłowni i salki fitness, do dyspozycji będziesz mieć także: trzy przyszkolne boiska, bieżnię i dodatkową salą gimnastyczną,
  • może zasilisz szeregi reprezentacji szkoły i będziesz odnosić sukcesy indywidualnie i drużynowo, nie tylko w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, ale i w innych masowych imprezach sportowych, jak np. Cykl Biegów City Trail czy Grand Prix Gdyni.

Samochodówka od lat odnosi sukcesy w biegach, piłce ręcznej, piłce nożnej,
piłce koszykowej, unihokeju czy innych dyscyplinach i zajmuje wysokie miejsca
w Wojewódzkiej Klasyfikacji Sportowej Szkół Ponadpodstawowych.
Nasze wojewódzkie osiągnięcia sportowe – obejrzyj

Jeśli marzysz o medycynie, weterynarii, biotechnologii, karierze sportowej lub tytule inżyniera, przyjdź do nas!! Dzięki rzetelnej pracy w V LO przygotujesz się do egzaminów maturalnych, by dostać się na wybrany kierunek studiów! Mariaż sportu i nauki.

 

 

Język angielski
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 10 grupach zaawansowania znajomości języka lub w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Dyplom By uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć szkołę podstawową i przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 2 do 3 przedmiotów). Istnieje również klasa dwujęzyczna, w której niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole wyższej (wymagane świadectwo dojrzałości) lub w szkole policealnej.