Klasa lingwistyczna – dwujęzyczna

W czteroletnim cyklu kształcenia uczniowie zdobywają umiejętności swobodnej komunikacji w języku niemieckim i angielskim oraz uzyskują certyfikaty językowe, potwierdzające biegłe posługiwanie się nauczanymi w zakresie rozszerzonym językami. Absolwenci tego kierunku mają szanse na kontynuację nauki na zagranicznych uczelniach i znalezienie atrakcyjnej pracy. Program euroklasy obejmuje zajęcia z kreatywnego pisania w języku niemieckim oraz nauczanie czterech przedmiotów dwujęzycznie – historii, fizyki, wychowania fizycznego i geografii. Dodatkowym atutem tej klasy jest możliwość uzyskania refundacji stypendialnej, której zasady przyznawania określa odrębny regulamin.
Przedmioty rozszerzone • język angielski
• język polski
• historia
Sprawdzian preferencji i kompetencji językowych odbędzie się 06-07 lipca 2020 r. online
(link do testu zostanie zamieszczony na stronie szkoły}
Zajęcia rozwijające zainteresowania: • „Kreatives Sprechen und Schreiben”
warsztaty skutecznego komunikowania się po niemiecku
Wiodącymi językami w tej klasie są: • język niemiecki
• język angielski
Język angielski
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka lub w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany przed rozpoczęciem roku szkolnego.

W klasie o tym profilu:

  • Nauczysz się biegle posługiwać językiem niemieckim i będziesz mógł przystąpić do matury dwujęzycznej.
  • Znajomość języka niemieckiego potwierdzisz certyfikatami GOETHE -ZERTIFIKAT B1, B2, C1 honorowanymi niemalże na całym świecie.
  • Wyjedziesz na zajęcia doskonalące komunikację w języku niemieckim i angielskim. Opanujesz te dwa języki obce na poziomie zaawansowanym i biegłym.
  • Będziesz uczyć się języków obcych w małych grupach.
  • Wybranych przedmiotów będziesz się uczyć metodą soft CLIL, więc nie będą to typowe zajęcia dwujęzyczne.

Co po tej klasie:

  • twoja biegła znajomość języka niemieckiego pozwoli Ci na kontynuację nauki na uczelniach polskich i zagranicznych,
  • możesz zostać tłumaczem przysięgłym, ponieważ znajomość języka niemieckiego na bardzo wysokim poziomie zagwarantuje Ci zdanie państwowego egzaminu.

Dyplom By uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć szkołę podstawową i przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 2 do 3 przedmiotów). Istnieje również klasa dwujęzyczna, w której niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takiej klasy mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub szkole wyższej (wymagane świadectwo dojrzałości).