Egzamin zawodowy

W poniedziałek 12 czerwca o godzinie 12.00 37 uczniów z klas technikalnych i 5 z klas zawodowych przystąpiło do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W poniedziałek odbywał się egzamin teoretyczny natomiast we wtorek (dla tytułu technika mechanika) oraz środę (dla tytułu technika pojazdów samochodowych) egzamin praktyczny (dla klas technikalnych), a pod koniec czerwca odbędzie się egzamin praktyczny dla klas zawodowych (dla tytułu mechanik pojazdów samochodowych.

Share:

Author: Administrator