Historia szkoły w pigułce

Udokumentowana historia szkoły to 75 lat. Jednak uważamy, że szkoła istnieje dłużej, bo jej początków można szukać w 1920 roku, kiedy to powołana została w Wejherowie pierwsza szkoła zawodowa, której – na co wskazują powiązane drogą dedukcji i rozsiane po różnych źródłach historycznych fakty i wzmianki w kronikach szkolnych, ogłoszeniach rekrutacyjnych – jesteśmy bezpośrednimi kontynuatorami. Niestety, na tę chwilę nie posiadamy żadnych oficjalnych dokumentów potwierdzających to nasze przekonanie. Poniżej więc prezentujemy historię szkoły w pigułce od 1945 roku.

  DATA    WYDARZENIE  
  01.10.1945    Po 6 latach przerwy spowodowanej wybuchem II wojny światowej przystępuje   
  do pracy Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Wejherowie   
  XX.02.1947    Przemianowanie nazwy dotychczasowej szkoły dokształcającej
  na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową w Wejherowie
  XX.02.1948  Otrzymanie przez szkołę własnego budynku przy ul. Dworcowej 7
  01.09.1950  Powołanie Zasadniczej Szkoły Samochodowej w Wejherowie
  01.09.1956  Powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących w Wejherowie
    1957/58  Przemianowanie nazwy Zasadniczej Szkoły Samochodowej
  na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Wejherowie
  01.09.1957  Powołanie dodatkowo Zasadniczej Szkoły Gospodarczej w Wejherowie
    1962/63  Zarządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku powołanie
  Zasadniczej Szkoły Handlowej w Wejherowie
  01.09.1967  Oddanie do użytku nowego budynku dydaktycznego wraz z salą sportową
  i warsztatami szkolnymi przy ul. Sobieskiego 344 (obecna lokalizacja)
  01.09.1970  Decyzją Kuratorium w Gdańsku przemianowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej   na Zasadniczą Szkołę Samochodową w Wejherowie
  01.09.1973  Powołanie Technikum Samochodowego dla Pracujących w Wejherowie
  01.09.1975  Powołanie Technikum Samochodowego 3-letniego dla młodzieży w Wejherowie
  01.01.1980  Powołanie Zespołu Szkół Samochodowych w Wejherowie
  14.10.1982  Nadanie Zespołowi Szkół Samochodowych imienia „Jakuba Wejhera”
  oraz wręczenie sztandaru szkole
  01.09.1991  Powołanie Technikum Samochodowego 5-letniego
  01.09.1999  Powołanie Liceum Technicznego o profilu mechanicznym
  16.12.1999  Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego o likwidacji Warsztatów Szkolnych
  10.10.2000  Uroczystości 50-lecia istnienia szkoły samochodowej
  i I Zjazd Absolwentów, Nauczycieli i Pracowników
  01.09.2002  Przemianowanie nazwy Zespołu Szkół Samochodowych im. Jakuba Wejhera na
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera
  01.09.2002  Powołanie Technikum nr 3
  01.09.2002  Powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2
  01.09.2002  Powołanie III Liceum Profilowanego
  01.09.2002  Powołanie V Liceum Ogólnokształcącego
  01.09.2003  Otwarcie na miejscu byłych warsztatów szkolnych nowej hali sportowej
  05.10.2004  Uroczyste otwarcie nowej pracowni komputerowej
  15.10.2010  II Zjazd Absolwentów, Nauczycieli i Pracowników z okazji 65-lecia istnienia szkoły
  22.09.2014  Rozpoczęcie budowy nowej hali warsztatów szkolnych,
  z dwiema pracowniami fotograficznymi
  17.06.2015  Uroczyste oddanie do użytku nowej hali warsztatów szkolnych
  23.09.2015  Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły  połączony z poświęceniem dwóch nowych
  pracowni fotograficznych połączonej z nadaniem nowego sztandaru szkole