Zakończenie roku klas zawodowych

W piątek 10 czerwca 2011 r. o godzinie 11.30 odbyła się uroczystość pożegnania Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2. Czterdziestu czterech uczniów, z dwóch klas w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, z sukcesem zakończyło trzyletni okres nauki. Uczniów pożegnała p. dyrektor szkoły Anna Wilk, wręczając wspólnie z wychowawcami, nagrody wyróżniający się uczniom. Wszystkie nagrody ufundowało Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie. I tak:

Arkadiusz Joskowski za bardzo dobre wyniki w nauce (najwyższą średnią w pionie klas zawodowych oraz najwyższą średnią w ciągu trzech lat nauki) otrzymał komplet kluczy oraz możliwość odbycia za darmo kursu spawalniczego (metoda 135).

Łukasz Lehmann za dobre wyniki w nauce i zajęcie II miejsca w Międzywojewódzkim Turnieju Wiedzy Samochodowej otrzymał komplet kluczy i książkę.

Damian Czaja za reprezentowanie szkoły na różnego rodzaju uroczystościach otrzymał komplet kluczy.

Andrzej Czoska za dobre wyniki w nauce otrzymał komplet kluczy.

Share:

Author: Administrator