Technik fotografii i multimediów

Tabela o ID 70 nie istnieje.

Profil tej klasy technicznej przeznaczony jest dla uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z działalnością artystyczną powiązaną z grafiką komputerową. Program nauczania uwzględnia tworzenie prezentacji multimedialnych, obróbkę zdjęć oraz tworzenie stron internetowych.  Atutem tej klasy jest organizacja procesu kształcenia w powiązaniu z zajęciami plenerowymi, w trakcie których uczniowie zdobywają umiejętności niezbędne w pracy fotografa.

Przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym jest język angielski.

Opis zawodu:

Technik fotografii i multimediów – to kierunek związany z tworzeniem multimediów; grafika rastrowa, obróbka fotografii, technologie internetowe i multimedialne prezentacje cyfrowe. Informatyzacja obejmuje dzisiaj coraz szersze aspekty naszego życia. Coraz częściej poszukiwani są fachowcy zajmujący się nowoczesnymi formami przekazu informacji. Głównymi narzędziami pracy stają się dzisiaj komputery, skanery, drukarki a dodatkowym atutem jest profesjonalne wykonywanie fotografii cyfrowych i analogowych.

Dla uczniów ze zmysłem artystycznym zaplanowaliśmy zajęcia z zakresu sztuki fotograficznej, rysunku, czy kompozycji obrazu. A dla miłośników fotografii setki godzin zdjęć plenerowych w ramach nauki szkolnej. W trakcie zajęć praktycznych odbywających się w naszej szkole uczniowie będą mogli zaznajomić się ze sprzętem służącym do tworzenia fotografii i nauczyć się profesjonalnego posługiwania aparatem fotograficznym. Szkolne pracownie pozwolą na wykonanie odbitek metodami tradycyjnymi.

W naszym technikum uczniowie uczą się na legalnym, pełnym oprogramowaniu najnowszego pakietu Adobe CC w tym: Photoshop CC; Illustrator CC; Dreamweaver CC, After Effects CC oraz pakietu COREL Draw GraphicSuite X7.

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego – technika fotografii i multimediów – jest zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz pozytywne ukończenie szkoły ponadpodstawowej. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Kwalifikacje: 
1. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu ( AUD.02 )
2. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych ( AUD.05 )

A poza lekcjami…

Uczniowie biorą udział w konkursach fotograficznych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim, gdzie osiągają znaczące sukcesy. Wyjeżdżają na plenery fotograficzne.

Dla chętnych uczniów prowadzone są zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania fotograficzne oraz filmowe

Co dalej po tej klasie!

Po skończonej szkole możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych i multimedialnych albo podjąć pracę:

 • w agencjach reklamowych – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, opracowywaniu animacji, klipów filmowych oraz prezentacji multimedialnych.
 • w wydawnictwach i drukarniach,
 • w laboratoriach fotograficznych usługowych,
 • w telewizji i wytwórniach filmowych.
 • w przemyśle optoelektronicznym, komputerowym i informatycznym,
 • w studiach graficznych, filmowych, telewizyjnych,
 • w studiach fotografii cyfrowej,
 • przy obsłudze Internetu i projektowaniu witryn WWW,
 • jako fotoreporter w agencjach prasowych, wydawnictwach gazet  i czasopism
 • w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych,
 • w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach.