Szanowni rodzice

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy wskazówki, dotyczące pracy zdalnej Państwa dzieci oraz funkcjonowania w czasie zawieszenia zajęć edukacyjno – wychowawczych. Warto się z nimi zapoznać.

 1. Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?
 • Należy zapewnić dzieciom odpowiednią przestrzeń czasową, aby w godzinach przeznaczonych na naukę mogły swobodnie korzystać ze zdalnego nauczania.
 • Trzeba stworzyć odpowiednie warunki do nauki poza szkołą ( cisza, zapewnienie zasad bezpieczeństwa, higieny i czystości pomieszczenia, umożliwienie swobodnego dostępu do komputera i do Sieci).
 • Konieczne jest wzmocnienie kontroli rodzicielskiej – częste logowanie się do dziennika i śledzenie komunikatów i informacji zamieszczanych na stronie szkoły, kontrola logowań do dziennika swoich dzieci, kontrola czasu przeznaczonego na zdalne nauczanie, rozmowy z dzieckiem na temat ewentualnych napotykanych trudności.

2. Jak motywować i wspierać dzieci do nauki, do systematycznego uczenia się poza szkołą?

 • Uświadomienie dzieciom powagi aktualnej sytuacji oraz wskazanie sposobu zdalnego nauczania jako jedynej, na tę chwilę, możliwości nauki oraz rozwoju zdolności i kompetencji.
 • Uświadomienie odpowiedzialności społecznej poprzez zaangażowanie w naukę, zachowanie higienicznego trybu życia, stosowanie się do odgórnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji oraz maksymalne wykorzystanie okresu pobytu w domu na samorozwój.
 • Poszukiwanie jak największych korzyści płynących z nauki poza szkołą ( nauka w nienormowanym czasie-elastyczny czas pracy, możliwość poprawy wyników w nauce, szansa na rozwój bardzo ważnych kompetencji – zarządzania czasem, samodyscypliny, odpowiedzialności, terminowości oraz kompetencji społecznych w Sieci i poza nią)
 • Dostrzeżenie nowych, innych i dotąd nieznanych sposobów zdobywania wiedzy, by czas izolacji nie był czasem biernie przeczekanym.
 • Pobyt w domu jest także okazją samorozwoju – poszukiwanie i odkrywanie swoich pasji i talentów.
 • Krzewienie postaw altruistycznych – oferowanie pomocy potrzebującym w tym wyjątkowo trudnym czasie (osobom starszym, samotnym, chorym); współodpowiedzialność za dobrą kondycję psychiczną słabszych

3. Jak dbać o bezpieczeństwo w Sieci?

 • Mając na uwadze bezpieczeństwo w Sieci, podczas zdalnego nauczania zalecamy poruszanie się tylko i wyłącznie po platformach, panelach i nośnikach komunikacyjnych rekomendowanych przez nauczycieli.
 • Każdorazowo należy zgłaszać wszystkie napotkane nieprawidłowości w systemie zdalnego nauczania.
 • Należy racjonalnie wykorzystywać czas na naukę za pomocą komputera, dbając tym samym, aby w swoim czasie wolnym włączyć i rozwijać inne aktywności (rozmowy z bliskimi, zaangażowanie się w obowiązki domowe, powrót do zaległych pozycji książkowych, filmów lub interesujących programów.