Ślusarz – mechanik konstrukcji

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• fizyka

Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy interesują się obróbką skrawaniem oraz pracami związanymi z nitowaniem, spawaniem i tworzeniem specjalistycznych pojazdów oraz konstrukcji metalowych. Szkoła umożliwia odbycie dobrze płatnej praktyki w renomowanej firmie ZOELLER TECH.

Praktyka zawodowa:

Uczniowie – kandydaci chcący odbywać praktykę zawodową w ZOELLER TECH – proszeni są o kontakt z zakładem pracy na stronie: https://www.zoeller.pl/edukacja/. W przypadku wyboru innego zakładu, praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) – uczniowie muszą znaleźć samodzielnie. Takimi zakładami pracy mogą być również szeroko rozumiane warsztaty mechaniczne, zakłady naprawcze sprzętu mechanicznego, itp.


Firma patronacka Zoeller Tech z Rekowa Górnego przyjmie na zajęcia praktyczne 15 uczniów. Zgłoś się na nie – nie czekaj! Firma proponuje:

  • atrakcyjne wynagrodzenie za praktyki z motywacyjnym systemem premiowym;
  • możliwość uzyskania europejskiego prestiżowego certyfikatu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, potwierdzającego wysokie kwalifikacje absolwenta w niemieckim zawodzie mechanik konstrukcji;
  • możliwość uzyskania uprawnień spawalniczych oraz uprawnień na operatora suwnic;
  • doświadczenie w pracy ze specjalistami i z wysokiej jakości sprzętem, rozwijanie umiejętności technicznych oraz dostęp do nowoczesnych technologii;
  • dla najlepszych absolwentów, możliwość stałego zatrudnienia po zakończeniu okresu praktyk.

Opis zawodu:

Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu.

W zależności od specjalizacji ślusarz ma różne zadania i stosuje różne technologie i metody pracy. Zadaniem ślusarza konstrukcji stalowych jest budowa trwałych, solidnie wykonanych konstrukcji. Najczęściej wykonywane czynności to cięcie i kształtowanie prętów, płaskowników i kształtowników stalowych oraz łączenie ich w przewidziane konstrukcje metodą nitowania lub spawania (elektrycznego lub gazowego). Ślusarze samochodowi naprawiają takie rzeczy, jak: podnośniki szyb, zamki, blokady.

Ślusarze, oprócz umiejętności związanych z mechaniką, takich jak demontaż i montaż urządzeń, cięcie, piłowanie, wiercenie, nitowanie czy lutowanie, muszą mieć opanowane podstawowe umiejętności z dziedziny elektrotechniki (podłączanie silników elektrycznych lub grzałek) oraz hydrauliki (łączenia rurowe), jak również metaloznawstwa (badanie twardości, wytrzymałości, sprężystości, udarności, plastyczności i innych podstawowych cech metali).

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego – ślusarz – jest zdanie egzaminu zawodowego. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Kwalifikacja: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi ( MEC.08 ).

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia. Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury..