Ślusarz

ŚLUSARZ. Kierunek kształcenia przeznaczony dla uczniów interesujących się obróbką metali oraz naprawą maszyn i urządzeń. Szkoła umożliwia odbycie dobrze płatnej praktyki w renomowanej firmie ZOELLER TECH. Ślusarze mogą specjalizować się w określonych działaniach (układach samochodowych, konstrukcjach stalowych, sprzętach domowych czy wyrobach artystycznych). Ślusarze zatrudniani są przede wszystkim w zakładach przemysłu maszynowego i w warsztatach samochodowych, serwisach sprzętu domowego, w pracowniach ślusarstwa artystycznego i innych.

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• fizyka

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie samochodowka_czarne_400.jpg

PAMIĘTAJ W REKRUTACJI

I. Jeśli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru w dniach 03-05.07.2024 r. przynieś do szkoły:
1. Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
2. Kopię świadectwa.
3. Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. Wstępną deklarację podpisaną przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę pobierz wzór dokumentu..

II. Jeśli znalazłeś się na liście kandydatów zakwalifikowanych potwierdź swoją wolę nauki w naszej szkole i stań się częścią naszej Społeczności. W dniach 15-19.07.2024 r. zabierz ze sobą do szkoły:
1. Oryginał świadectwa.
2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.
3. Podpisaną umowę z pracodawcą o praktykę zawodową z pracownikiem młodocianym.
UWAGA: W przypadku niedostarczenia we wskazanym terminie umowy kandydat pojawi się na liście przyjętych w dniu 22 lipca jako osoba oczekująca. W przypadku braku umowy do 25 sierpnia 2024 r. kandydat nie będzie uczniem naszej szkoły.
4. Dwa zdjęcia.
5. Podpisaną przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO.

Praktyka zawodowa:

Uczniowie – kandydaci chcący odbywać praktykę zawodową w ZOELLER TECH – proszeni są o kontakt z zakładem pracy na stronie: https://www.zoeller.pl/edukacja/. W przypadku wyboru innego zakładu, praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) – uczniowie muszą znaleźć samodzielnie. Takimi zakładami pracy mogą być również szeroko rozumiane warsztaty mechaniczne, zakłady naprawcze sprzętu mechanicznego, itp.


Firma patronacka Zoeller Tech z Rekowa Górnego przyjmie na zajęcia praktyczne 15 uczniów. Zgłoś się na nie – nie czekaj! Firma proponuje:

  • atrakcyjne wynagrodzenie za praktyki z motywacyjnym systemem premiowym;
  • możliwość uzyskania uprawnień spawalniczych oraz uprawnień na operatora suwnic;
  • doświadczenie w pracy ze specjalistami i z wysokiej jakości sprzętem, rozwijanie umiejętności technicznych oraz dostęp do nowoczesnych technologii;
  • dla najlepszych absolwentów, możliwość stałego zatrudnienia po zakończeniu okresu praktyk.

Opis zawodu:

Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu.

W zależności od specjalizacji ślusarz ma różne zadania i stosuje różne technologie i metody pracy. Zadaniem ślusarza konstrukcji stalowych jest budowa trwałych, solidnie wykonanych konstrukcji. Najczęściej wykonywane czynności to cięcie i kształtowanie prętów, płaskowników i kształtowników stalowych oraz łączenie ich w przewidziane konstrukcje metodą nitowania lub spawania (elektrycznego lub gazowego). Ślusarze samochodowi naprawiają takie rzeczy, jak: podnośniki szyb, zamki, blokady.

Ślusarze, oprócz umiejętności związanych z mechaniką, takich jak demontaż i montaż urządzeń, cięcie, piłowanie, wiercenie, nitowanie czy lutowanie, muszą mieć opanowane podstawowe umiejętności z dziedziny elektrotechniki (podłączanie silników elektrycznych lub grzałek) oraz hydrauliki (łączenia rurowe), jak również metaloznawstwa (badanie twardości, wytrzymałości, sprężystości, udarności, plastyczności i innych podstawowych cech metali).

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego – ślusarz – jest zdanie egzaminu zawodowego. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Kwalifikacja: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi ( MEC.08 ).

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia. Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury..