Przetargi ogłoszenia

Usługi szkoleniowe dla 44 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie – Kursy z zakresu spawania

w ramach projektu: Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku…