Projekt 4.1.

2019-06-18UROCZYSTE OTWARCIE PRACOWNI ZAWODOWYCH

18 czerwca w naszej szkole odbyła się uroczystość otwarcia pracowni zawodowych, których budowę i wyposażenie zawdzięczamy projektowi realizowanemu przez Powiat Wejherowski dofinansowanego z Funduszy Europejskich. W ramach realizowanego projektu powstało 6 nowych pracowni: elektrotechniki, elektroniki i automatyki, montażu i eksploatacji podzespołów samochodowych oraz maszyn i urządzeń, pomiarów i rysunku technicznego, montażu i obsługi peryferyjnych instalacji samochodowych oraz komunikacji językowej w branży motoryzacyjnej. Dodatkowo w ramach projektu doposażono jedną istniejącą już pracownię – obróbki skrawaniem.

Dziękujemy uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości.


2017-10-04UROCZYSTOŚĆ PODPISANIA I WMUROWANIA AKTU EREKCYJNEGO

4 października 2017 zapisze się w kalendarzu szkolnym jako dzień podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pełnowymiarowej hali sportowej i pracowni zawodowych. Na uroczystość przybyli: Starosta Powiatu Wejherowskiego Pani Gabriela Lisius oraz członkowie Zarządu Powiatu Wejherowskiego, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Pan Wiesław Byczkowski, Zastępca Dyrektora ds. Edukacji Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Pani Teresa Szakiel, posłowie na Sejm RP: Pani Dorota Arciszewska- Mielewczyk, Pani Małgorzata Zwiercan i Pan Marcin Horała, przedstawiciele Rady Powiatu Wejherowskiego, ks. prałat Daniel Nowak, wykonawca budowy Pan Marek Klecha, przedstawiciele pracodawców: firmy Bormax, Auto Brudniewicz, P.U.H. Automobil, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Izabela Penkowska, przedstawiciel Rady Młodzieży Eryk Robakowski, dyrektorzy szkół i placówek Powiatu Wejherowskiego.

Gości powitała dyrektor szkoły Pani Anna Wilk, która następnie przedstawiła prezentację dotyczącą inwestycji przeprowadzonych przez Powiat Wejherowski w szkole w latach 2008- 2014. Pani dyrektor przedstawiła również stan zaawansowania prac nad budową hali sportowej i pracowni zawodowych, których oddanie zaplanowane zostało na wrzesień 2018 roku. Następnie głos zabrała Pani Starosta Gabriela Lisius, przedstawiając budżet projektu, działania w ramach projektu i źródła dofinansowania. Pani Starosta zaznaczyła, że inwestycja realizowana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 jest największa w powiecie, a część środków na jej realizację została przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Pan Wiesław Byczkowski przypomniał, że środki na inwestycje pochodzą z projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski, a powiat wejherowski jest jego trzecim pod względem wysokości przyznanych środków beneficjentem. Wyraził nadzieję, że inwestycje w powiecie zakończą się w planowanym terminie- bardzo korzystnym dla realizacji tak dużego projektu.

Kolejnym punktem programu uroczystości było odczytanie i podpisanie Aktu Erekcyjnego Rozbudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie. W Akcie wymienione zostały obecne władze centralne, wojewódzkie i lokalne, zakres inwestycji, jej przeznaczenie, środki finansowania i czas trwania budowy. Dokument podpisali: Starosta Powiatu Wejherowskiego, przybyli goście, przedstawiciele powiatu, wykonawcy, przewodnicząca Rady Rodziców i przedstawiciel Rady Młodzieży oraz Dyrektor Szkoły. Akt został umieszczony w tubie, do której- na użytek przyszłych pokoleń- włożono również wykaz wszystkich pracowników szkoły, samochód z logiem szkoły i pamiątkową przypinkę. Ksiądz prałat Daniel Nowak poświęcił akt i tubę, w której został umieszczony.

Ostatnia część uroczystości odbyła się na placu budowy, gdzie odbyło się wmurowanie tuby z aktem w fundament i poświęcenie budowy. Każdy z gości miał okazję do własnoręcznego zasypania cementem tuby z aktem.

Mamy nadzieję, że uda się utrzymać doskonałe tempo prac przy rozbudowie szkoły i rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 urządzimy w nowej hali.

2017-08-17 BUDOWA 6-CIU PRACOWNI I HALI SPORTOWEJ TRWA
2017-08-01 BUDOWA 6-CIU PRACOWNI I HALI SPORTOWEJ TRWA
2017-07-11 UDOWA 6-CIU PRACOWNI I HALI SPORTOWEJ TRWA

2017-06-02 UMOWA NA BUDOWĘ PODPISANA

Dnia 2 czerwca 2017 roku w wejherowskiej Samochodówce uroczyście podpisano umowę z wykonawcą na budowę jedynej w Wejherowie pełnowymiarowej hali sportowej do piłki ręcznej. Uroczyste podpisy w obecności młodzieży szkolnej oraz władz powiatu złożyli: Dyrektor Szkoły pani Anna Wilk, właściciel firmy „WOJ-MAR” pan Mariusz Gustowski oraz Główna Księgowa pani Krystyna Kanasz.Na początku spotkania pani Anna Wilk przedstawiła krótka prezentację odnośnie historii szkoły (jej części zawodowej i sportowej) oraz omówiła koncepcję nowej hali sportowej. Warto przypomnieć, że koncepcja rozbudowy szkoły powstała w 2014 r. Wówczas też został opracowany plan rozwoju placówki. Po licznych konsultacjach z dyrekcją, mieszkańcami i klubami sportowymi w marcu 2017 roku ogłoszono przetarg na budowę hali sportowej. Według założeń już 1 września 2018 roku uczniowie naszej szkoły będą mogli korzystać z nowoczesnej hali sportowej, w której znajdzie się trybuna na blisko 300 osób, pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, sala fitness, szatnie czy siłownia. Obiekt będzie także przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.Obiekt umożliwi także organizację zawodów sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. Jest przystosowana do rozgrywania zawodów w zasadzie wszystkich dyscyplin zespołowych. W nowej hali prowadzone będą nie tylko zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, jej powstanie umożliwi rozszerzenie współpracy z klubami sportowymi: m.in. Tytani Wejherowo, Gryf Wejherowo czy Błękitni Wejherowo. Ponadto z hali korzystać będzie mogła również społeczność lokalna. Następnie głos zabrała Starosta Wejherowski pani Gabriela Lisius, która podziękowała Radzie Powiatu i Zarządowi Powiatu za umożliwienie finansowania tej inwestycji, a także pani dyrektor Annie Wilk oraz panu wicedyrektorowi Cezarowi Lewandowskiemu – za determinację i zaangażowanie w dążeniu do osiągnięcia tego celu… czyli budowy pełnowymiarowej hali sportowej. Bo… marzenia się spełniają. Oprócz hali sportowej powstanie także sześć pracowni zawodowych, na które powiat pozyskał unijne dofinansowanie w ubiegłym roku.


2016-09-01KONFERENCJA ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

W dniu 01.09.2016 roku rozpoczął się największy projekt kształcenia zawodowego w Powiecie Wejherowskim. Podczas konferencji dotyczącej tegoż projektu podpisano stosowne umowy o współpracę pomiędzy Starostą Gabrielą Lisius i Etatowym Członkiem Zarządu Wojciechem Rybakowskim a przybyłymi przedstawicielami szkół. Wartość projektu wynosi ponad 30 milionów zł.

Przedstawiciele naszej szkoły: Anna Wilk, Cezary Lewandowski, Maciej Skok oraz Krystyna Kanasz podpisali umowy z władzami starostwa odnośnie koordynacji działań projektu unijnego.


2016-04-03 PROJEKT HALI SPORTOWEJ I 6-CIU PRACOWNI ZAWODOWYCH

Pełną parą trwają pracę nad projektem pełnowymiarowej hali sportowej oraz sześciu pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie. Obecnie projekt, którego jedną z koncepcji przedstawiamy poniżej jest w trakcie uzyskania wszystkich pozwoleń na budowę. Miejmy nadzieję, że wszystkie terminy uda się dotrzymać i dnia 1 września 2018 roku uroczyste otwarcie nowego roku szkolnego odbędzie się w nowej hali. Jak wam się podoba!??!