Osiągnięcia w Turnieju Wiedzy Samochodowej

Rok Kategoria klas technikalnych Kategoria klas zawodowych
Rok 2013  ……….Piotr Gajewski – I miejsce
Rok 2011  ……….Łukasz Lehmann – II miejsce
Rok 2009  ……….Paweł Szczypior – II miejsce
Rok 2008  ……….Mateusz Ponka – I miejsce
Rok 2006  ……….Mateusz Wika – II miejsce
Rok 2005Paweł Mielewczyk – II miejsceGrzegorz Paszko – III miejsce
Rok 2004  ……….Grzegorz Paszko – II miejsce
Rok 2003Krzysztof Bychowski – III miejsceKrzysztof Laga – II miejsce
Rok 2002  ……….Sławomir Dampc – I miejsce
Rok 2001  ……….Krzysztof Bolda – I miejsce
Rok 1999Łukasz Miotk – II miejsceKrzysztof Jaworski – III miejsce
Rok 1998Michał Sosnowski – III miejsceRafał Browarczyk – I miejsce
Paweł Browarczyk – II miejsce
Rok 1997Jakub Meyer – III miejsceMaciej Bruzi – I miejsce

Jak widać niemal corocznie uczniowie naszej szkoły uzyskują czołowe lokaty w turnieju, w którym oprócz atrakcyjnych nagród rzeczowych uczniowie klas technikalnych za zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc otrzymują indeks Politechniki Gdańskiej.