Klasa zdrowia publicznego

Jeśli interesujesz się psychologią oraz zagadnieniami związanymi ze zdrowym żywieniem oraz szeroko pojętym zdrowiem społecznym, to ten profil jest właśnie dla Ciebie. Uczniowie tego kierunku mają szansę przygotowania się do podjęcia studiów na kierunkach takich, jak: psychologia, dietetyka, psychologia zdrowia, socjologia lub zdrowie publiczne.

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• biologia

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie samochodowka_czarne_400.jpg

Na tym kierunku będziesz mieć szansę poznać pracę dietetyka oraz ułożyć swoją pierwszą dietę. Dowiesz się, dlaczego intuicja nas nie zawodzi i jak wielka jest siła ludzkiej podświadomości. Jest to profil stanowiący odpowiedź na tendencję rozwoju oraz potrzeby społeczeństwa XXI wieku. Dodatkowym atutem tego oddziału jest niespotykane połączenie biologii i języka polskiego jako przedmiotów rozszerzonych. Dzięki temu będziesz mieć szansę podjęcia studiów na kierunkach związanych także z kosmetologią, fizjoterapią, czy pielęgniarstwem. Szczególnie zapraszamy do tej klasy osoby, które w centrum swojego zainteresowania stawiają człowieka, z jego zawiłą fizjologią oraz niepowtarzalną sferą psychiczną.

Przedmioty rozszerzone• język angielski
• język polski
• biologia
Zajęcia rozwijające zainteresowania:• podstawy dietetyki i psychologii
Drugi język do wyboru• język niemiecki
• język hiszpański
• język rosyjski
O ostatecznym przydziale do grup językowych, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będą punkty uzyskane w procesie rekrutacji.

JĘZYK ANGIELSKI
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 10 grupach zaawansowania znajomości języka lub w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.

PAMIĘTAJ W REKRUTACJI

I. Jeśli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru w dniach 06-12.07.2023 r. przynieś do szkoły:
1. Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
2. Kopię świadectwa.
3. Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. Deklarację wyboru drugiego języka – pobierz wzór dokumentu.

II. Jeśli znalazłeś się na liście kandydatów zakwalifikowanych potwierdź swoją wolę nauki w naszej szkole i stań się częścią naszej Społeczności. W dniach 20-26.07.2023 r. zabierz ze sobą do szkoły:
1. Oryginał świadectwa.
2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.
3. Dwa zdjęcia.
4. Podpisaną przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO.