Klasa teatralna

Tabela o ID 65 nie istnieje.

Klasa, której wyjątkowość polega na rozwijaniu krytycznego odbioru polskich i europejskich tekstów kultury oraz aktywności twórczej w trakcie zajęć z edukacji teatralnej i warsztatów teatralnych. Ponadto wybór tego profilu umożliwia uczniom zdobycie wiedzy na temat gospodarki, kultury i tradycji różnych krajów świata. Absolwent klasy teatralnej może kontynuować naukę w Akademii Teatralnej lub na kierunkach humanistycznych. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: język polski, geografia i język angielski. Drugim językiem nowożytnym jest rosyjski, niemiecki lub hiszpański.

Przedmioty rozszerzone: język angielski
 język polski
 geografia
Zajęcia rozwijające zainteresowania: warsztaty teatralne
Drugi język do wyboru: język hiszpański
język rosyjski
język niemiecki
O przydziale do danej grupy językowej decydują punkty rekrutacyjne.
Wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić, oznaczając cyframi wybór drugiego języka, gdzie 1 oznacza język najbardziej pożądany, 2 kolejny, 3 język ostatniego wyboru. W grupie języka hiszpańskiego mamy 24 miejsca.
Występ szkolnego teatru „Alchemia”

W klasie o tym profilu:

  • nauczysz się krytycznie patrzeć na dzieła i wydawać opinie,
  • poszerzysz wiedzę o gospodarce, kulturze i tradycjach krajów świata,
  • w trakcie zajęć warsztatowych odkrywać będziesz tajniki ruchu scenicznego w powiązaniu z historią teatru i jego rozwojem na przestrzeni wieków,
  • odwiedzisz teatry Trójmiasta i poznasz ich zakulisowe życie,
  • będziesz miał okazję spotkać się z dramaturgami, reżyserami i teatrologami,
  • będziesz mieć możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym naszego miasta, korzystając z repertuaru i propozycji Filharmonii Kaszubskiej,
  • wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności, pod czujnym okiem instruktora, realizować będziesz własne projekty teatralne,
  • napiszesz scenariusz sztuki teatralnej i wcielisz się w rolę reżysera,
  • postawisz swoje pierwsze kroki na prawdziwej scenie,
  • nauczysz się opanowywać tremę i występować publicznie.
Występ szkolnego teatru „Alchemia”

Jeśli marzysz o studiach takich jak: kulturoznawstwo, produkcja form audiowizualnych, zarządzanie instytucjami artystycznymi, wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, wiedza o teatrze, krajoznawstwo i turystyka historyczna, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, filologii polskiej, aktorstwie – przyjdź do nas i zostań!!!

Występ szkolnej grupy teatralnej „Alchemia”
Język angielski
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka lub w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE, którą tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Dyplom By uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć szkołę podstawową i przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 2 do 3 przedmiotów). Istnieje również klasa dwujęzyczna, w której niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takiej klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub szkole wyższej (wymagane świadectwo dojrzałości).