Klasa patronacka komunikacji międzynarodowej

W czteroletnim cyklu kształcenia uczniowie zdobywają umiejętności swobodnej komunikacji w języku niemieckim i angielskim oraz uzyskują certyfikaty językowe, potwierdzające biegłe posługiwanie się tymi językami. Realizowanie programu rozszerzonego z dwóch języków obcych jest możliwe dzięki patronowi szkoły językowej „Interverbum” w Szczecinie, która zapewnia dodatkowe zajęcia języka niemieckiego po podpisaniu stosownej umowy na cykl kształcenia. Absolwenci tego kierunku mają szanse na kontynuację nauki na zagranicznych uczelniach i znalezienie atrakcyjnej pracy. Dodatkowym atutem tej klasy jest możliwość uzyskania refundacji stypendialnej, której zasady przyznawania określa odrębny regulamin.
Przedmioty rozszerzone • język angielski
• język polski
• historia lub geografia
Zajęcia rozwijające zainteresowania: • „Kreatives Sprechen und Schreiben”
warsztaty skutecznego komunikowania się po niemiecku
Wiodącymi językami w tej klasie są: • język niemiecki
• język angielski