Klasa matematyczno-informatyczna

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• informatyka
                                    lub Klasa matematyczno-geograficzna
PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• geografia
Matematyka nie tylko wspomaga umiejętność logicznego myślenia, jest także narzędziem, które pozwala zrozumieć rządzące światem mechanizmy i dostrzec związki między nimi. Zgłębianie tajników królowej nauk rozwija zdolność stawiania hipotez i ich dowodzenia, kształci sprawność tworzenia modeli matematycznych. Będziesz miał satysfakcję, rozwiązując coraz bardziej złożone problemy matematyczne.
Informatyka to poszerzenie wiedzy z zakresu budowy komputera, programowania, tworzenia stron internetowych i wiele innych – ogranicza nas tylko wyobraźnia. Komputer jest czymś znacznie więcej niż przeglądarka internetowa. Możesz tworzyć algorytmy i programować, ułatwić sobie i innym rozwiązywanie trudnych zadań. Może odnajdziesz swoją pasję ucząc się tworzenia aplikacji i gier komputerowych?
Jeśli wybierzesz geografię, pogłębisz swoją wiedzę o świecie i mechanizmach rządzących gospodarką, a ekonomia już nie będzie dla Ciebie tylko słowem z audycji i publikacji.
Przedmioty rozszerzone • język angielski
• matematyka
• informatyka lub geografia
Zajęcia rozwijające zainteresowania:• podstawy stosowania aplikacji mobilnych
lub matematyka stosowana
Drugi język do wyboru:• język niemiecki
• język rosyjski
• język hiszpański
O przydziale do danej grupy językowej decyduje ilość punktów rekrutacyjnych.
Wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić, oznaczając cyframi wybór drugiego języka, gdzie 1 oznacza język najbardziej pożądany, 2 kolejny, 3 język ostatniego wyboru. Otwieramy dwie grupy języka hiszpańskiego i jedną rosyjskiego, pozostałe grupy będą uczyły się języka niemieckiego.

Jeżeli planujesz karierę w informatyce, architekturze, marketingu, ekonomii, logistyce, automatyce i robotyce, geodezji to idealny kierunek dla ciebie. W tej klasie nie będziesz stał w miejscu – przedmioty rozszerzone i uzupełniające zapewnią Ci rozwój, na jaki zasługujesz.


 • Nauka w tych klasach umożliwi:
  • poznanie różnych zagadnień z zakresu matematyki, geografii i informatyki jako dyscyplin naukowych oraz najważniejszych ich zastosowań,
  • rozwijanie zdolności stawiania hipotez i ich dowodzenia,
  • pogłębienie umiejętności tworzenia modeli matematycznych,
  • bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego i kontynuacji kształcenia na studiach,
  • zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących tworzenia stron WWW oraz prezentacji multimedialnych, wykorzystania programów graficznych, a także pisania programów analizujących problemy matematyczne, 
  • zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu budowy komputera, łączenia i obsługiwania urządzeń komputerowych,
  • pogłębienie wiedzy o naszej planecie i wszechświecie,
  • poznanie zagadnień ekonomicznych, gospodarczych i społecznych
  • dobór przedmiotów rozszerzonych pozwoli na dużą elastyczność w wyborze studiów,
  • podjęcie studiów za granicą lub odnalezienie się na rynku pracy dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia języków obcych,
  • udział w rajdach, wycieczkach, konkursach, spotkaniach z naukowcami i ludźmi ze świata mediów i biznesu.

Język angielski
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 10 grupach zaawansowania znajomości języka lub w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE, którą tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Dyplom By uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć szkołę podstawową i przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 2 do 3 przedmiotów). Istnieje również klasa dwujęzyczna, w której niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takiej klasy mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły absolwent może podjąć naukę w szkole wyższej (wymagane świadectwo dojrzałości) lub w szkole policealnej.