Klasa kreowania wizerunku medialnego

Profil dedykowany dla osób, których celem są studia na kierunkach takich, jak: filologia polska, dziennikarstwo, historia, komunikacja społeczna, dyplomacja, cyfryzacja i media społecznościowe, reklama, kulturoznawstwo czy też media i kultura cyfrowa.

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• historia

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie samochodowka_czarne_400.jpg

W tej klasie przede wszystkim zgłębisz tajniki literatury i historii. To kierunek kształcenia dedykowany tym, którzy wysoko cenią sobie piękno i bogactwo języka polskiego. Na autorskich zajęciach, przygotowanych przez naszych nauczycieli, poznasz również zasady, którymi kierują się powszechnie nas otaczające media społecznościowe. W tej klasie łączyć będziemy tradycyjne media z nowoczesnymi narzędziami komunikacji pozostając w kręgu myśli humanistycznej. Nasze drzwi otwarte są dla osób kreatywnych, dociekliwych, dla których komunikat werbalny i wizualny stanowi podstawę do przekazywania własnych myśli i poglądów. Klasa ta będzie także doskonałym miejscem rozwoju dla osób widzących siebie w roli prelegentów, producentów i wydawców.

Przedmioty rozszerzone• język angielski
• język polski
• historia
Zajęcia rozwijające zainteresowania:• copywriting, branding – kreowanie wizerunku marki
• specyfika nowych mediów
Drugi język do wyboru• język niemiecki
• język hiszpański
• język rosyjski
O ostatecznym przydziale do grup językowych, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będą punkty uzyskane w procesie rekrutacji.

JĘZYK ANGIELSKI
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 10 grupach zaawansowania znajomości języka lub w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.

PAMIĘTAJ W REKRUTACJI

I. Jeśli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru w dniach 06-12.07.2023 r. przynieś do szkoły:
1. Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
2. Kopię świadectwa.
3. Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. Deklarację wyboru drugiego języka – pobierz wzór dokumentu.

II. Jeśli znalazłeś się na liście kandydatów zakwalifikowanych potwierdź swoją wolę nauki w naszej szkole i stań się częścią naszej Społeczności. W dniach 20-26.07.2023 r. zabierz ze sobą do szkoły:
1. Oryginał świadectwa.
2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.
3. Dwa zdjęcia.
4. Podpisaną przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO.