Klasa kreatywności cyfrowej

Jeśli marzysz o tym, by w świadomy sposób uczestniczyć w procesie komputeryzacji świata oraz doskonalić umiejętność logicznego myślenia, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• informatyka

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie samochodowka_czarne_400.jpg

Profil stworzony został z myślą o przyszłych inżynierach, architektach, informatykach i ekonomistach. Wybór tego oddziału umożliwi Ci zdobycie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych z matematyki i informatyki. Szczególnie zapraszamy do tej klasy osoby gotowe do twórczego rozwiązywania problemów, które bazować będzie na sztuce logicznego myślenia oraz wyciągania precyzyjnych wniosków. Uczniowie tego profilu zdobywać będą umiejętności kreowania wirtualnej rzeczywistości oraz wykorzystywania informatycznych narzędzi użytkowych. Zależy nam, by absolwenci tego kierunku jednoznacznie byli przekonani o tym, że teoria służy praktyce z uwzględnieniem idei, że praktyka odsłania nowe podłoża teoretyczne.

Przedmioty rozszerzone• język angielski
• matematyka
• informatyka
Zajęcia rozwijające zainteresowania:• technologie webowe
Drugi język do wyboru• język niemiecki
• język hiszpański
• język rosyjski
O ostatecznym przydziale do grup językowych, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będą punkty uzyskane w procesie rekrutacji.

JĘZYK ANGIELSKI
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 10 grupach zaawansowania znajomości języka lub w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.

PAMIĘTAJ W REKRUTACJI

I. Jeśli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru w dniach 06-12.07.2023 r. przynieś do szkoły:
1. Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
2. Kopię świadectwa.
3. Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. Deklarację wyboru drugiego języka – pobierz wzór dokumentu.


II. Jeśli znalazłeś się na liście kandydatów zakwalifikowanych potwierdź swoją wolę nauki w naszej szkole i stań się częścią naszej Społeczności. W dniach 20-26.07.2023 r. zabierz ze sobą do szkoły:
1. Oryginał świadectwa.
2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.
3. Dwa zdjęcia.
4. Podpisaną przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO.