Klasa humanistyczna

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• historia

Klasa o tym profilu jest dla osób, które lubią literaturę, film, teatr, muzykę i sztukę. Poszerzą wiedzę o kulturze i literaturze europejskiej. Nauczą się krytycznie patrzeć na dzieła i wyciągać własne wnioski. Zdobędą narzędzia przydatne w interpretacji dzieła literackiego. Rozwiną także umiejętność pisania tekstów w różnych konwencjach gatunkowych i stylistycznych. Spotkają się pasjonaci kultury, sztuki, literatury, filozofii i języka.

Proponowane kierunki studiów: filologia polska, filozofia, historia, logopedia z audiologią, coaching, psychokryminalistyka, animacja kultury, doradztwo (polityczne, zawodowe, społeczne), nauki o rodzinie, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, praca socjalna, politologia, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, europeistyka, zarządzanie, wiedza o teatrze, filmoznawstwo, edytorstwo, kulturoznawstwo.

Przedmioty rozszerzone • język angielski
• historia
• język polski
Zajęcia rozwijające zainteresowania:• specyfika nowych mediów
Drugi język do wyboru:• język niemiecki
• język rosyjski
• język hiszpański
O przydziale do danej grupy językowej decyduje ilość punktów rekrutacyjnych.
Wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić, oznaczając cyframi wybór drugiego języka, gdzie 1 oznacza język najbardziej pożądany, 2 kolejny, 3 język ostatniego wyboru. Otwieramy dwie grupy języka hiszpańskiego i jedną rosyjskiego, pozostałe grupy będą uczyły się języka niemieckiego.
 • W klasie o tym profilu będziesz mógł:
  – rozwijać swoje pasje i zainteresowania,
  – przygotować się do egzaminu maturalnego i spokojnie czekać na świadectwo dojrzałości,
  – poznać nowych, ciekawych ludzi, by być bogatszym i bardziej wrażliwym,
  – poznać tajniki sztuki pisania, analizy dzieła filmowego, teatralnego,
  – wziąć udział w zajęciach artystycznych, by z powodzeniem próbować swych sił w konkursach,
  – uczestniczyć w zajęciach grupy teatralnej,
  – swobodnie poruszać się po świecie kultury dawnej i współczesnej,
  – ze swadą brać udział w dyskusjach i debatach.

Język angielski
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 10 grupach zaawansowania znajomości języka lub w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany przed rozpoczęciem roku szkolnego.

By uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć szkołę podstawową i przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 2 do 3 przedmiotów). Istnieje również klasa dwujęzyczna, w której niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole wyższej (wymagane świadectwo dojrzałości)lub w szkole policealnej.