Spotkania z rodzicami w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021

klasy pierwsze liceum 9.09. 2020 godz. 17:00

klasy pierwsze technikum i szkoły branżowej10.09.2020 godz.17:00

klasy maturalne16.09.2020 godz.17:00

klasy II liceum 28.10.2020 godz. 17:00

klasy drugie i trzecie technikum i szkoły branżowej 29.10.2020 godz.17:00

wszystkie klasy maturalne liceum i technikum 16.12.2020 godz. 17:00

klasy pierwsze i drugie liceum13.01.2021 godz. 17:00

klasy pierwsze, drugie i trzecie technikum oraz szkoły branżowej 13.01.2020 godz.18:00