Blacharz samochodowy

Tabela o ID 69 nie istnieje.

Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy interesują się motoryzacją i z nią wiążą swoje przyszłe życie zawodowe.


Praktyka zawodowa:

 

Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) – uczniowie – kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane warsztaty samochodowe – państwowe lub prywatne, autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi samochodów, w których można uczyć się wyżej wymienionego zawodu.

Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) – uczniowie – kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy.Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane warsztaty samochodowe – państwowe lub prywatne, autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi samochodów, w których można uczyć się wyżej wymienionego zawodu. Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania ze strony www.zspg4.wejher.pl

Uczeń klasy trzeciej zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji: Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Lp.Przedmioty zawodoweRazem liczba godzin
w II I III klasie tygodniowo
1Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych9
2Przedmioty ogólnozawodowe11

OPIS ZAWODU:Blacharz samochodowy zajmuje się wytwarzaniem lub reperowaniem części tworzących nadwozie i podwozie samochodów. Do jego zdań należy także montowanie gotowych elementów. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku musi dobrze orientować się w dokumentacji i instrukcjach obsługi różnych marek samochodów. Na ich podstawie dokonuje on wyboru odpowiednich materiałów, których później używa przy naprawie. Dobry fachowiec powinien bez trudu oceniać stan blach w samochodzie, rozróżniać, które są w zniszczone lub skorodowane i wymagają naprawy bądź wymiany. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia zarówno ręczne jak i mechaniczne. Do głównych zadań na stanowisku pracy blacharz samochodowy należą: 1) wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich, jak piłowanie, zwijanie, usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. elementów z różnych rodzajów blachy o różnej grubości; 2) wykonywanie operacji na obrabiarkach do blach; 3) zgrzewanie, lutowanie, spawanie, nitowanie i klejenie blach i profili; 4) łączenie blach cienkich za pomocą lutowania cyną, mosiądzem i miedzią; 5) wykonywanie obróbki cieplnej blach i części samochodowych; 6) montowanie i demontowanie elementów nadwozi samochodowych i kabin samochodowych; 7) czyszczenie i konserwacja narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich;


Co dalej po tej klasieAbsolwent w tym zawodzie wykonuje swoje zadania zawodowe zarówno w małych zakładach naprawczych, autoryzowanych stacjach obsługi, jak i w dużych przedsiębiorstwach mechaniki pojazdowej. Wykonuje on swoją pracę najczęściej pod kierownictwem brygadzisty lub kierownika działu, może też prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Absolwent może również kształcić się dalej w naszej szkole w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych zdobyć kwalifikacje na tytuł technika.

Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) – uczniowie – kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy.Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane warsztaty samochodowe – państwowe lub prywatne, autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi samochodów, w których można uczyć się wyżej wymienionego zawodu. Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania ze strony www.zspg4.wejher.pl

Uczeń klasy trzeciej zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji: Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
język polskijęzyk obcymatematykafizyka

 

OPIS ZAWODU:

Blacharz samochodowy zajmuje się wytwarzaniem lub reperowaniem części tworzących nadwozie i podwozie samochodów. Do jego zdań należy także montowanie gotowych elementów. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku musi dobrze orientować się w dokumentacji i instrukcjach obsługi różnych marek samochodów. Na ich podstawie dokonuje on wyboru odpowiednich materiałów, których później używa przy naprawie. Dobry fachowiec powinien bez trudu oceniać stan blach w samochodzie, rozróżniać, które są w zniszczone lub skorodowane i wymagają naprawy bądź wymiany. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia zarówno ręczne jak i mechaniczne. Do głównych zadań na stanowisku pracy blacharz samochodowy należą: 1) wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich, jak piłowanie, zwijanie, usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. elementów z różnych rodzajów blachy o różnej grubości; 2) wykonywanie operacji na obrabiarkach do blach; 3) zgrzewanie, lutowanie, spawanie, nitowanie i klejenie blach i profili; 4) łączenie blach cienkich za pomocą lutowania cyną, mosiądzem i miedzią; 5) wykonywanie obróbki cieplnej blach i części samochodowych; 6) montowanie i demontowanie elementów nadwozi samochodowych i kabin samochodowych; 7) czyszczenie i konserwacja narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich;

Co dalej po tej klasie

Absolwent w tym zawodzie wykonuje swoje zadania zawodowe zarówno w małych zakładach naprawczych, autoryzowanych stacjach obsługi, jak i w dużych przedsiębiorstwach mechaniki pojazdowej. Wykonuje on swoją pracę najczęściej pod kierownictwem brygadzisty lub kierownika działu, może też prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Absolwent może również kształcić się dalej w naszej szkole w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych zdobyć kwalifikacje na tytuł technika.