Blacharz samochodowy

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• język polski• język obcy• matematyka• fizyka

Praktyka zawodowa:

 
Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) – uczniowie – kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane warsztaty samochodowe – państwowe lub prywatne, autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi samochodów, w których można uczyć się wyżej wymienionego zawodu.
 

Opis zawodu:

Mówiąc krótko, praca blacharza polega na dokonywaniu napraw zniszczonej karoserii, a także utrzymaniu w należytym stanie technicznym oraz wizualnym swojego stanowiska. Specjaliści tego typu pracują z reguły w zakładach mechaniki pojazdowej, stacjach obsługi lub autoryzowanych serwisach, a także prowadzą własne firmy.

Praca blacharza wymaga z jednej strony siły fizycznej, z drugiej zdolności manualnych, wyobraźni przestrzennej, pomysłowości, spostrzegawczości, a także dokładności i staranności. W tym zawodzie niezbędne jest również śledzenie trendów i nowinek w budowie aut, wykorzystywanych materiałach, łączeniu blach itd. Trzeba więc być przygotowanym na stałe dokształcanie się w nowych technologiach oraz mieć w sobie chęć ciągłego doskonalenia rzemiosła. Osobom interesującym się motoryzacją zawód blacharza daje natomiast możliwość pracy z nowymi modelami samochodów, co może być bardzo satysfakcjonujące.

W swojej codziennej pracy blacharz samochodowy wykorzystuje narzędzia mechaniczne i ręczne, takie jak: wyciągarki do wgnieceń, przecinaki, zgrzewarki, urządzenia spawające, nitownice, szpachle blacharskie, jak również tradycyjne młotki, nożyce czy kliny.

Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

 

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego – blacharz samochodowy jest zdanie egzaminu zawodowego. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Kwalifikacja: Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych ( MOT.01 )

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (1 rok) a potem w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia. Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe  i będzie mógł przystąpić do matury..

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie animated-truck-cab-running-down-the-road.gif