Archiwum 2019

Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie

znak sprawy: PZS4.070.2.2.2.7.2019.EC w ramach projektu: Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych…

Dostawa narzędzi dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 4

znak sprawy: PZS4.070.2.2.2.6.2019.EC w ramach projektu: Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych…

Usługi szkoleniowe dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. „Jakuba Wejhera” w Wejherowie – „Kursy na prawo jazdy kat. B i C”

w ramach projektu: Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku…

Dostawa stanowisk roboczych do pracowni montażu i obsługi peryferyjnych instalacji samochodowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie

znak sprawy: PZS4.070.3.2.2.4.2019.EC w ramach projektu 4.1: Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej…

Usługi szkoleniowe dla 36 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. „Jakuba Wejhera” w Wejherowie – „Kursy z zakresu spawania”

w ramach projektu: Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku…

Dostawa urządzenia do programowania/mapowania sterowników i ramy probierczej do pracowni montażu i obsługi peryferyjnych instalacji samochodowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie

znak sprawy: PZS4.070.3.2.2.5.2019.EC w ramach projektu 4.1: Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej…

Dostawa maszyn i wyposażenia specjalistycznego do kompleksu 6 pracowni zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie

ZNAK SPRAWY: PZS4.070.3.2.2.1.2019.EC w ramach projektu 4.1: Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci…

Dostawa stanowisk ćwiczebnych i urządzeń do Pracowni Montażu i Obsługi Peryferyjnych Instalacji Samochodowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie

ZNAK SPRAWY: PZS4.070.3.2.2.2.2019.EC w ramach projektu 4.1: Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci…

Dostawa systemów i stanowisk ćwiczebnych do pracowni elektrotechniki oraz pracowni elektroniki i automatyki w powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie

ZNAK SPRAWY: PZS4.070.3.2.2.3.2019.EC w ramach projektu 4.1: Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci…

Dostawa narzędzi dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 4

w ramach projektu: Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku…

Dostawa odzieży roboczej i obuwia dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie

w ramach projektu: Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku…

Usługi szkoleniowe dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. „Jakuba Wejhera” w Wejherowie – „Kursy z zakresu spawania”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA WARTOŚĆ 30.000EURO, A NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 750.000EURO w ramach projektu: Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej…

Usługi szkoleniowe dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. „Jakuba Wejhera” w Wejherowie – „Kursy na prawo jazdy kat.B”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA WARTOŚĆ 50.000ZŁ, A NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 30.000EURO w ramach projektu: Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia…