Klasa prawnicza na wykładach w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

W czwartek 27 lutego klasa I p brała udział w wykładach zainicjowanych przez szkolnego doradcę zawodowego. W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni uczniowie pozyskali informacje dotyczące toku studiów prawniczych, historii prawa, źródeł prawa, aplikacji adwokackiej i prowadzenia kancelarii. Ważnym punktem wykładu była praca sądów, instytucja obrońcy z urzędu, prawo konstytucyjne oraz kazusy i problemy prawne. Młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach, dzięki którym ma okazję poznać zagadnienia związane z profilem kształcenia, ponieważ zyskuje wiedzę umożliwiającą dokonanie trafnego wyboru kierunku studiów.

Author: Administrator