Warsztaty – promocja zawodu pielęgniarki i położnej

Z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z  Gdańska  w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów, dotyczące promocji zawodów medycznych z uwzględnieniem zawodu pielęgniarki i położnej. Pielęgniarki podczas spotkania z uczniami akcentowały ważność i społeczną rangę swojej profesji. Zajęcia  przybliżyły uczniom zawód pielęgniarki i położnej w sposób praktyczny, bo poprzez naukę udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia – od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon po resuscytację krążeniowo-oddechową.  Celem warsztatów było nie tylko zapoznanie młodzieży z charakterem pracy pielęgniarki/pielęgniarza, ale także wskazanie możliwości kształcenia się w tym zawodzie.

Author: Administrator