Usługi szkoleniowe dla 44 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie – Kursy z zakresu spawania

w ramach projektu: Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej:
„Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Postępowanie prowadzone jest na podst. art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, § 28 i 29 Regulaminu zamówień publicznych  jako usługi społeczne poniżej progu unijnego
 oraz na zasadach konkurencyjności.

Przetarg_12_02_2020

NAZWADATALINK
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z ZAŁĄCZNIKAMI12.02.2020pobierz plik PDF
BAZA KONKURENCYJNOŚCI12.02.2020pobierz plik PDF
FORMULARZ OFERTOWY - WERSJA EDYTOWALNA12.02.2020pobierz plik DOC
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA20.02.2020pobierz plik PDF
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA04.03.2020pobierz plik PDF
Share:

Author: Administrator