Konkurs Juvenes Translatores

Motto Unii Europejskiej zakłada „zjednoczenie w różnorodności”, które jest możliwe między innymi dzięki znajomości języków obcych. Nie od dziś wiadomo, że Wejherowska Samochodówka słynie z pasji do ich nauczania, czego kolejnym potwierdzeniem jest nasz dzisiejszy udział w Międzynarodowym Konkursie Juvenes Translatores, który odbywa się cyklicznie od 2007 roku. Zadaniem uczniów klasy II e: Klaudii Drewy, Zuzanny Bojke, Weroniki Szur oraz Jakuba Szulca było przetłumaczenie, z języka niemieckiego na język polski, tekstu przygotowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej. Warto dodać, że do konkursu przystępują uczniowie urodzeni w roku 2002 z wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a liczba szkół wybranych z każdego kraju jest równa liczbie posłów danego kraju w Parlamencie Europejskim. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się wiosną 2020 r. w Brukseli.

Author: Administrator