Certyfikaty zawodowe

W dniu 9 września 2019 roku w Konsulacie Generalnym Niemiec w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów AHK/DIHK, potwierdzających zdanie egzaminu zawodowego według niemieckiego wzoru, pierwszym absolwentom klas patronackich firmy Zoeller Tech. Siedmiu naszych absolwentów w zawodzie ślusarz – mechanik konstrukcji otrzymało zasłużone wyróżnienia. Certyfikaty wraz z drobnymi upominkami wręczali: Pani Cornelia Pieper – Konsul Generalny Niemiec, Pani Marii  Montowska – dyrektor ds kształcenia zawodowego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK) oraz Prezes Zoeller Tech – Pan Reiner Rohler. Po uroczystości wszyscy jej uczestnicy zaproszeni zostali do wspólnych zdjęć i ugoszczeni grillem.

Author: Administrator