Dostawa maszyn i wyposażenia specjalistycznego do kompleksu 6 pracowni zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie

ZNAK SPRAWY: PZS4.070.3.2.2.1.2019.EC
w ramach projektu 4.1: Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych:
„Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.”

Przetarg_10_07_2019

NAZWADATALINK
OGŁOSZENIE o zamówieniu10.07.2019pobierz plik PDF
SIWZ z załącznikami10.07.2019pobierz plik PDF
Załącznik nr 2a – cz. I10.07.2019pobierz plik PDF
Załącznik nr 2a – cz. I10.07.2019pobierz plik XLS
Załącznik nr 2b – cz. II10.07.2019pobierz plik PDF
Załącznik nr 2b – cz. II10.07.2019pobierz plik XLS
Załącznik nr 2c – cz. III10.07.2019pobierz plik PDF
Załącznik nr 2c – cz. III10.07.2019pobierz plik XLS
Załączniki – wersja edytowalna10.07.2019pobierz plik DOC
Informacja z otwarcia ofert19.07.2019pobierz plik PDF
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA dla cz. III22.07.2019pobierz plik PDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – cz. I29.07.2019pobierz plik PDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – cz. II29.07.2019pobierz plik PDF
Informacja o udzieleniu zamówienia08.08.2019pobierz plik PDF
Share:

Author: Administrator