Usługi szkoleniowe dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. „Jakuba Wejhera” w Wejherowie – „Kursy na prawo jazdy kat.B”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA WARTOŚĆ 50.000ZŁ, A NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 30.000EURO
w ramach projektu: Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej:
„Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przetarg_15_03_2019

NAZWADATALINK
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU15.03.2019pobierz plik PDF
BAZA KONKURENCYJNOŚCI15.03.2019pobierz plik PDF
ZAŁĄCZNIKI - WERSJA EDYTOWALNA15.03.2019pobierz plik WORD
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA27.03.2001pobierz plik PDF
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA01.04.2019pobierz plik PDF
Share:

Author: Administrator