Klasa zdrowia publicznego

Nauka w klasie o tym profilu przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: psychologia, dietetyka, psychologia zdrowia, pielęgniarstwo, fizjoterapia i zdrowie publiczne. Uczniowie interesujący się psychologią, zagadnieniami związanymi ze zdrowym żywieniem oraz szeroko pojętym zdrowiem społecznym zostaną wyposażeni w wiedzę rozwijającą te zainteresowania. Program klasy o tym profilu uwzględnia także zapoznanie z programami przydatnymi w pracy dietetyka.

Jeśli interesujesz się psychologią, zagadnieniami związanymi ze zdrowym żywieniem oraz zdrowiem społecznym, to ta klasa jest dla Ciebie. Będziesz miał szansę rozwinąć swoje zainteresowania, poznasz pracę dietetyka, ułożysz swoją pierwszą dietę i dowiesz się, dlaczego intuicja nas zawodzi i jak wielka jest siła podświadomości. Zdobędziesz wiedzę, która pomoże Ci kierować swoim życiem z większą świadomością konsekwencji podejmowanych decyzji. Dowiesz się, jak zapobiegać chorobom i przedłużyć życie. Zyskasz wiedzę na temat ludzkiej psychiki, poznasz zasady dobrej komunikacji i dowiesz się, jak osiągnąć życiowy sukces.

Przedmioty rozszerzone • język angielski
• biologia
• język polski
Zajęcia rozwijające zainteresowania: • podstawy dietetyki i podstawy psychologii jako nauki stosowane
Drugi język do wyboru: • język niemiecki
• język rosyjski
• język hiszpański
O przydziale do danej grupy językowej decyduje ilość punktów rekrutacyjnych.
Wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić, oznaczając cyframi wybór drugiego języka, gdzie 1 oznacza język najbardziej pożądany, 2 kolejny, 3 język ostatniego wyboru. W grupie języka hiszpańskiego mamy 24 miejsca.

W klasie o tym profilu:

 • poznasz podstawy  dietetyki i psychologii w czasie zajęć prowadzonych przez specjalistów,
 • pozyskasz nową wiedzę z nauk humanistycznych, a szczególnie z języka polskiego,
 • nauczysz się dbać o lepszą jakość życia,
 • rozwiniesz swoje zainteresowania z zakresu biologii i osiągniesz wysoki poziom znajomości języka angielskiego,
 • przygotujesz się do studiów związanych ze zdrowiem publicznym oraz psychologią,
 • zdobędziesz wiedzę na temat człowieka, jego potrzeb i możliwości,
 • poznasz tajniki biologii w czasie zajęć laboratoryjnych na Uniwersytecie Gdańskim i multimedialnych lekcji w szkole,
 • zyskasz wiele perspektyw dalszego rozwoju i możliwości kontynuacji nauki na atrakcyjnych kierunkach studiów.

Co po tej klasie:

 • Możesz rozpocząć studia na kierunkach, takich jak: psychologia, dietetyka, psychologia zdrowia, pielęgniarstwo, fizjoterapia i zdrowie publiczne.
 • Możesz swoją wiedzę i umiejętności wykorzystać do prowadzenia zdrowego stylu życia.
 • Możesz poszerzać wiedzę na temat zdrowego żywienia w szkołach policealnych.

Język angielski
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka lub w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE, którą tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Dyplom By uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć szkołę podstawową i przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 2 do 3 przedmiotów). Istnieje również klasa dwujęzyczna, w której niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takiej klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub szkole wyższej (wymagane świadectwo dojrzałości).